NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva

Výchova a vzdělávání vždy hrály určující úlohu pro společnost, protože ta si s jejich pomocí nastavuje parametry etických a morálních hodnot jedinců, mravního řádu a duchovního klimatu a v neposlední řadě také ekonomické mantinely a zákony pro podnikání, směnu zboží a další formy komunikace mezi lidskými jedinci navzájem.Naše společnost vychází z křesťanských tradic smíchaných vědeckým světonázorem aktuálním pro konec 19. a začátek 20.stol., a bohužel zcela ignoruje současnou situaci, která se od těchto dob zcela proměnila. Vzdělání a výchova byly vždy ve vleku tradic, což dříve mohlo být určitě dobře – nové myšlenkové směry se sice dostávaly ke studentům později, ale zato již prošlé sítem tradice, konkurenceschopnosti a veřejné debaty o jejich smyslu, případně zocelené v boji s vládnoucími ideologiemi. Tím byla zaručena zpětná vazba a kontinuita vývoje, a to je pro společnost z dlouhodobého hlediska velmi žádoucí.Současné trendy ve vzdělávání by měly podstatně rychleji reagovat na změny, kterými globalizované společenství na Zemi prochází – je potřeba se vyrovnat s nadnárodně propojenými ekonomikami, internetem měnícím svět netušenou rychlostí, novými technologiemi – ale i nárůstem chudoby, nestabilitou klimatu, nedostatkem zdrojů a z toho vyplývají rostoucí lidské agresivity. To vše by mělo být zahrnuto do nového vzdělávacího paradigmatu, protože budeme brzo velmi potřebovat lidi schopné se nastávajícími problémy vyrovnat a situace dovést k řešením, která budou co nejpříznivější pro budoucí generace.Tento „úkol“ se pro odborníky ve vzdělání stává jedním z nejdůležitějších pro budoucnost. Jak ale nastavit nové vzdělávací programy pro “ specialisty” ve starých vzdělávacích systémech tak, aby podle nich mohli učit. Jak vysvětlit, že to nové je lepší než staré a jak přitom využít potenciál starých a zkušených pedagogů a kantorů, kteří se na veškeré novoty dívají - částečně oprávněně - skrz prsty. Toje opravdu úkol nadmíru složitý.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 15/08/2007

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net