NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O globalizaci v souvislostech s klimatickými změnami

O globalizaci v souvislostech s klimatickými změnami

Jak souvisí globální změny klimatu s globalizací? Otázka je to zdálivě jednoduchá, ale s odpovědí může být problém. Ano jistě, souvisí – ale jak!? Měnící se klima vyvolává řadu změn zemědělstvím počínaje a ekonomickými ztrátami pojišťoven konče. Mimochodem ty byly první, kdo oficiálně přiznal, že se děje něco neobvyklého – a to protože jim začaly narůstat ztráty při výplatách pojišťovacích událostí způsobených statisticky významným nárůstem přírodních katastrof. Management těchto nadnárodních kolosů nelenil a najmul vědce z různých oborů aby situaci anylyzovali a vyvodili patřičné závěry. Výsledkem byla opatření výrazně zvyšující pojistky v rizikových oblastech, protože pravděpodobnost různých větrných smrští, vln tsunami, hurikánů, požárů způsobených nebývalým suchem, nestabilním počasím apod. vykazuje výrazný nárůst křivek směrem nahoru.

Takže ne zájem o blaho lidstva, ale ekonomické ztráty nastartovaly veřejnou diskuzi o globálních klimatických změnách a důsledcích z nich plynoucích – a to především pro podnikatelskou sféru a byznysmeny ze všech možných koutů světa. V této souvislosti není nezajímavé konstatování, že vlastně až tato situace vytvořila základ pro změnu v uvažování lidí západního světa o možných důsledcích jejich chování vůči prostředí.

Je velmi podstatné, jak se demokratické státy vypořádají se situací vyžadující poměrně zásadní kroky v regulování ekonomiky – což je z mnoha ohledů krok diskutabilní a podle liberálních ekonomů bezprecedentní. Svět se dostal do stádia, kdy už pouhá dobrá víra a obyčejná lidská slušnost, která udržuje po staletí řadu společností v chodu bez ohledu na měnící se vládnoucí garnitury, přestává stačit. A zde je kámen úrazu. Jakékoliv direktivní změny směrem od demokraticky volených vlád k obyvatelstvu, které budou omezovat či rušit jeho pohodlné výhody a pohodlný život vyvolají reakci, jež v konečném součtu vynese do vládnoucích funkcí jejich politické protihráče. Demokracie prostě ze své podstaty nebude reagovat rychle a hbitě – ale naopak pomalu a s velkým odstupem. V dobách dřívějších to zas až tak moc nevadilo, ale v éře internetového věku, kdy se informace přelévají ve zlomcích sekund po celé planetě to může být sebevražedná vlastnost.

Klimatické změny mohou globálně proměnit celou politickou mapu světa. Dopředu se dostanou bezohledně vystupující státy – a také ty, jimž ještě zbylo nějaké to přírodní bohatství, které v minulých stoletích evropané (a v současnosti především američané) nevyužili pro svůj osobní nadstandart a přepych. Může dojít k zásadní proměně z relativně stabilizovaného celosvětového systému, který kontrolují tradiční hospodáři v chaoticky vystupující svět nových ekonomik, které jsou postaveny na absenci základních demokratických postupů a tak jsou oproštěny od kontrolních mechanismů a alespoň částečného vlivu konkrétního člověka – voliče na výsledek voleb pro následující čtyři roky.

Otázka zní, jestliže však státy zbohatlé na přírodním bohatství, zdrojích a práci těch druhých nevyvolávají změnu samy svým kořistnickým chováním, a jestli se tak vlastně neuzavírá kruh změn a vývoje do nějakého nám nepochopitelného vyššího logického celku evoluce.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 25/11/2007

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net