NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O ekonomii a biodiverzitě

O ekonomii a biodiverzitě

Ekonomické zákony jsou neúprosným soudcem a hlídačem lidské prosperity. Určují cenu zboží na trhu, umožňují mnohým zbohatnout, nastavují zrcadlo své době a jsou klíčem k osudu naprosté většiny lidí spolužijících na Zemi. Je ale opravdu ekonomie tou pravou vyvolenou vědou, která nás má natolik ovlivňovat, že zapomeneme na vše ostatní a budeme se k ni modlit v bezmezné víře ve světlou budoucnost?

Řada autorů upozorňuje na špatné nastavení výchozích parametrů základních ekonomických paradigmat – především se jedná o hodnocení přírodních zdrojů jako suroviny, za kterou netřeba platit, pouze ji vytěžit bez dalších nákladových položek. Současná doba začíná ukazovat, že na této klasické teorii je špatný především předpoklad, že vše v oblasti přírodních zdrojů je zdarma a záleží pouze na umu podnikavce, jak se mu podaří danou komoditu zpeněžit.

Tento druh uvažování odpovídá úrovni 19.století, kdy se zdálo, že zdroje jsou nekonečné a nemohou být v dohledné době vyčerpány. Začátek 21.století naopak vidí dobu kritického nedostatku řady surovin velmi zblízka a začíná se ptát co s tím. Je s podivem, že současná politická garnitura tuto skutečnost akceptuje s takovým trestuhodným zpožděním a mnozí ji dokonce popírají. Ukazuje to jednoznačně na to, že o člověka jim jde koneckonců až na posledním místě a svět se otáčí dále podle strnulých zákonů nastavených klasiky v 19.století. Vypadá to asi tak, jako by se na pultech knihkupectví skvěly nově vydávané bestsellery od Aloise Jiráska a intelektuální elita národa je hltala před spaním jako osvěžení po náročném pracovní dni, zatímco prózy současníků nikoho – pro nepochopení – nezajímají.

Na věci je potřeba se neustále dívat z jiných úhlů a objevovat tak jejich skryté vlastnosti a krásu, kterou běžným a stereotypním užíváním zapomínáme – a zbytečně tak ztrácíme mnoho z požitků, které nám život ve své marnotratnosti a nezbedné existenciální přítulnosti připravil.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 29/12/2007

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net