NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O člověku, krajině a domech

O člověku, krajině a domech

O člověku, krajině a domech lze uvažovat z mnoha různých hledisek – zkusme se zamyslet nad předkládanou úvahou z pera Chalíla Džibrána a transformovat ji na současnou společnost (a sami na sebe). Je to opravdu pouze sen, iluze a neuskutečnitelná vize, která realitě neříká zhola nic, nebo se jedná o jednu z možných cest která nás dovede k smysluplné budoucnosti?Texty, které jsou součástí publikace se zabývají krajinami ekonomické reality – a to fiktivní i reálné, krajinami posvátných míst a morfických rezonancí a krajinami vztahů mezi lidmi. Současně můžeme říci, že se týkají také problematiky domova, který je sice většinou materiálně symbolizován domem (bytem, obydlím) , ale je možno se zabývat také domovem pro lidskou psýché, a ten se nemusí s konkrétním, fyzickým místem v mnoha případech překrývat.Prostor, jež je součástí naší reality je možno měnit, modifikovat, obohacovat stejně tak jako vybavení bytu, obrazy na stěnách a porcelán po babičce – i když toho se zbavit by byla určitě věčná škoda. A tak je to právě i s naší vnitřní skutečností. Je potřeba odstranit nevyhovující, zastaralé a orientovat se na aktuální trendy, moderní barevnost a kreativní design – ale to s vědomím, že nové je vždy transformací starého, vychází z něj a ponechává si nejlepší zabudované ve své měnící se struktuře. Proto je často důležité se obrátit k minulosti, znovu revidovat názory a zkoumat jejich smysluplnost v současnosti.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 10/01/2008

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net