NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Přehled hlavních ekologických problémů současného světa

Přehled hlavních ekologických problémů současného světa

1. Světová populace roste; potraviny, voda, vzdělání, bydlení a zdravotní péče musí s tímto růstem držet krokSvětová populace nyní dosahuje 5,8 miliardy obyvatel a tempo růstu je 1,6 procenta ročně. Devadesát miliónů lidí přibývá každý rok a při nezměněném trendu dosáhne světová populace v roce 2030 počtu deseti miliard. Urbánní populace roste ještě rychleji, zvláště v rozvojových zemích, kde se městská populace mezi lety 1950 – 1990 zvýšila pětkrát, na 1,5 miliardy obyvatel.

2. Sladká voda se stává v některých regionech světa nedostatkovou

Regiony, které pociťují nouzi o vodu zahrnují: jedenáct afrických zemí, devět zemí Středního Východu, severní Čínu (včetně Pekingu a okolních zemědělských ploch), Indii (včetně Dillí a tisíců vesnic), Mexiko (včetně Mexiko City a zvlažovaných farem na severu Mexika) a částečně západ Spojených států.

3. Propast mezi životním standardem mezi bohatými a chudými se stane ještě vyhrocenějšíPodle zprávy UNDP „Human Development Report“ z roku 1996 „téměř devadesát zemí je na tom dnes ekonomicky hůře, než před deseti let…., propast v příjmu na osobu mezi průmyslovým a rozvojovým světem se mezi lety 1960 – 1993 ztrojnásobila…, dnes čistá hodnota jmění 358 světových miliardářů (v dolarech) se rovná celkovému příjmu nejchudších 45% světové populace, tj. 2,3 miliardy lidí. Kromě morálních důsledků může tento stav vést ke zvýšené nestabilitě a konfliktům.“

4. Roste hrozba nových a znovu se objevujících nemocí a imunních mikroorganismů

Nedávné vypuknutí moru v Indii, ebola virus v Africe a tuberkulóza odolná vůči lékům v Americe způsobuje, že svět bude muset přehodnotit veřejnou zdravotní politiku. Rostoucí masová migrace a mezinárodní cestování vedou k rychlejšímu šíření nemocí. Rozšířené užívání antibiotik navíc způsobilo vznik mikroorganismů, které jsou vůči antibiotikům rezistentní.

5. Klesající schopnost efektivního rozhodování (problémy se stávají globálnějšími a komplexnějšími, zvyšuje se nejistota a rizika)

Existuje rostoucí potřeba efektivního globálního rozhodování a odpovědnosti. Dnes mnozí věří, že je možné aktivně ovlivňovat a utvářet naši budoucnost, nejen se na danou budoucnost připravovat. Dosud se však zdá, že globalizace, komplexnost, množství a frekvence volby roste za hranice našich a schopnosti rozhodování.

6. Roste intenzita, rozsah a nebezpečnost terorismu

Terorismus se stává stále destruktivnějším, šíří se a je obtížné se mu bránit. Kromě konvenčních výbušnin, počítačových virů a zbrní dostupných teroristům činí hrozbu ještě závažnější možné zneužití jaderných a biologických zbraní

7. Protikladné působení mezi růstem populace a ekonomickým růstem na jedné straně a kvalitou životního prostředí na přírodními zdroji na straně druhé

Světová populace dosahuje 5,8 miliard a v polovině příštího století vystoupí na 10-12 miliard. Ve většině zemí světa se přitom očekává rostoucí spotřeba přírodních zdrojů a energie.

8. Postavení žen ve společnosti se mění.

Úsilí o dosažení rovnosti přesahuje kulturní, geografické, rasové, třídní, náboženské a etnické hranice. Dosud však má chápání rovnosti v různých regionech světa velmi odlišný význam. Nicméně v rozvojových zemích se za posledních dvacet let zvýšila u žen gramotnost a školní docházka v porovnání s muži dvojnásobně, střední délka života se u žen zvýšila o devět let a úmrtnost při porodu klesla téměř o polovinu. Přesto však mají ženy k dosažení rovnoprávného postavení ještě daleko.

9. Rostoucí krutost náboženských, etnických a rasových konfliktůNáboženská, etnická a rasová nesnášenlivost, která byla dříve potlačena v důsledku studné války, se nyní objevila jako hlavní příčina ozbrojených konfliktů. Zvýšená regionální a meziregionální migrace provokuje politické a ekonomické napětí. Extrémistům se daří upoutat pozornost médií prostřednictvím násilí.

10. Přínosy a nebezpečí informačních technologií.Interaktivní kybernetický prostor se stává novýma bezprecedentním komunikačním médiem civilizace. E-mail a další počítačová spojení propojily koncem roku 1994 doslova všechny země světa. Internet Society očekává, že v roce 2000 bude existovat 187 milionů napojení na Internet s 2,5 miliardami uživatelů, což bude více, než uživatelů telefonu.

11. Organizovaný zločin se stává sofistikovaným globálním podnikánímS ohromným množstvím peněz z ilegálního obchodu s drogami a z dalších zdrojů kupuje organizovaný zločin technické know-how k získání ještě větších zisků z nových oblastí podnikání, sahajících od informačních podvodů po obchodování s lidskými orgány a se zbraněmi. Příklady zahrnují: bankovní podvod v r. 1991 ve výši 2,2 miliardy USD; telefonní podvod ve výši 4 miliardy USD, podvod s kreditními kartami ve výši 1,5 miliardy USD. Jen ve Spojených státech provádějí finanční instituce převody jednoho trilionu dolarů denně prostřednictvím počítačům. Tyto a další finanční toky jsou pro organizovaný zločin lákavým cílem.

12. Ekonomický růst přináší pozitivní i varující důsledkyHnací síla vzešlá ze vzájemné závislosti ekonomického růstu a technologické inovace byla nejvýznamnějším faktorem změn v posledních 200 letech. Důsledky ekonomického růstu jsou zdrojem pesimistických i optimistických interpretací. Existuje pesimismus týkající se povahy a množství pracovních příležitostí, rozšiřující se propasti v příjmech, obchodních sporů, spotřeby energie, politického nepořádku, ohrožení životního prostředí, migrace z méně rozvinutých zemí, dostupností technologií, konfliktů mezi sociálními a ekonomickými cíli a nerovným rozdělením bohatství mezi národy. Existuje však i stejně intenzívní optimismus, týkající se ekonomického růstu, produkce potravy, dostupnosti bydlení, ošacení, zdravotní péče a vědomostí, stejně jako potenciálu nových technologií pro zlepšení životního prostředí a globálního přístupu k informacím.

13. Jaderné elektrárny ve světě stárnouVšechny jaderné elektrárny ve světě stárnou a budou muset být rozebrány, až vyprší jejich doba životnosti. Více než 300 takových zařízení bude muset být rozebráno do roku 2O10. V důsledku rozbrání jaderných elektráren a rostoucí spotřeby energie se stane výroba nové elektrické energie mnohem důležitější, než se dosud všeobecně soudí.

14. Šíření epidemie HIV bude pokračovatV roce 1995 bylo 4,7 milionů lidí, více než kdykoliv předtím, infikováno virem HIV. Množství nových případů AIDS je také rekordní – téměř 2 miliony. Asi 1,7 milionů lidí zemřelo na AIDS v roce 1995. Množství nově hlášených případů HIV se zdvojnásobilo od roku 1991. Rychlost šíření infekce převýšila 25% v řadě velkých měst subsaharské Afriky. Demografové odhadují, že v roce 2010 sníží AIDS středí délku života v Zambii ze 66 na 33 let, v Zimbabwe ze 70 na 40 let, v Keni ze 68 na 40 let a v Ugandě z 59 na 31 let. Varianty viru, které byly omezeny na určité geografické oblasti, se nyní objevují i v jiných regionech.

15. Práce, nezaměstnanost, volný čas a nedostatečná zaměstnanost se měníAutomatizace, globalizace podnikání, zlepšená produktivita stárnutí populace a další faktory způsobují změny charakteru pracovní síly ve všech zemích. Nedostatečná zaměstnanost (underemployment) a izolace žen od peněžní ekonomiky zůstává v rozvojových zemích důležitým problémem. Pokud svět požaduje podstatně méně pracovních sil než je poptávka, povede to k tvořivějšímu využívání volného času, nebo to vyústí v chronickou, turbulentní a nestabilizující nedostatečnost zaměstnanost?

Autor | Pavel Nováček (převzato)
Datum | 03/10/2007

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net