NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

B 3: programy pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - cyklus: … a co na to Evropan?

B 3: programy pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - cyklus:  … a co na to Evropan?

Název programu:

Idea trvale udržitelné společnosti – sen nebo realita? 5.1Výchovný a vzdělávací cíl:

program se snaží vysvětlit základní principy fungování trvale udržitelné společnosti, klasifikuje základní globální problémy a hledá východiska z krize, která zachvátila celou planetu. Na příkladu sjednocování Evropy se snaží stanovit základní pravidla pro chování v současném světě

základní výkladové cíle: pojem TUR (trvale udržitelný rozvoj)

klasifikace globálních problémů EU a ČR

doporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – vývoj ideje TUR, J. Vavroušek, E.Kohák, B.Moldan

b) hlavní programová část – aplikace základních pravidel chování společností podle jednotlivých bodů stanovených J.Vavrouškem na soudobý svět, nutnost změny kořistnického paradigmatu – ekonomické a politické souvislosti

c) hlavní poznatek - současná světová krize hodnot

f) shrnutí - role člověka v proměně světa

Požadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Jennings, Terry: Ekologie Brno , Computer Press 2003

Nováček,P.-Huba,M.: Šok z prosperity 2. Olomouc, STUŽ, 1995

Keller,J.: Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha, G plus G, 1995Název programu:

Dnes se (asi) máme dobře, ale co zítra? 5.2Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování programu 5.1, orientace témat se spíše zaměřuje k blízké budoucnosti a řešení konfliktů,které téměř jistě nastanou v souvislosti s globální a environmentální problematikou

základní výkladové cíle: pojem demokracie, totalita

základní politologické a ekonomické pojmy

environmentalismusDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – darwinovské principy evoluce, postupná a skoková mutace a jiné možnosti ve vysvětlení vývoje

b) hlavní programová část – otázka je agresivita opravdu vrozená (a proč), egoismus a altruismus, mateřský a sebezáchovný pud, instinkty, které nám vládnou a možnosti, jakým způsobem je krotit – společnost, morálka, zákony

c) hlavní poznatek - možnosti sebeovládání a transferu negativních tendencí lidské psychiky

f) shrnutí - role člověka ve společnosti a regulační mechanismy, které toto řídíPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Keller,J.: Až na dno blahobytu. Brno, Hnutí Duha 1993.

Nováček,P.-Huba,M.: Ohrožená planeta na prahu 21. století. Olomouc

Gore Al.: Země na misce vah. Praha, Argo, 2000

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 17/03/2008

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net