NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

B 4: programy pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - cyklus: globální problémy a východiska

B 4: programy pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ - cyklus:  globální problémy a východiska

Název programu:

Co Vám říkají třeba … globální problémy 6.1Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování programů 5.1 a 5.2, orientace témat se spíše zaměřuje na identifikaci, klasifikaci a rozbor základních globálních problémů – násilí, chudoba, terorismus, nebezpečné ideologie, nedostatek potravin a léků, přehled ekologických problémů, migrace, …základní výkladové cíle:

- pojem globalizace

- základní sociologické a ekonomické pojmy

- klimatické modelyDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – stav světa před a po přechodu do globálních struktur současnosti

b) hlavní programová část – definice globalizace, transformace bipolárního světa, problémy souvislostí v propojených systémech, klima jako příklad globálních tendencí, skokové proměny versus klidná evoluce

c) hlavní poznatek - propojení struktur zdánlivě nesouvisejících, křehká rovnováha biosféry

d) shrnutí - základní klasifikace globálních problémůPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Braniš, M: Základy ekologie a ochrany životního prostředí ,Praha, Informatorium 1999

Wilson,E.O.: Rozmanitost života. Praha, Lidové noviny, 1995.Název programu:

Víte, kam kráčíme a co nás tam čeká …? 6.2Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování programů 5.1, 5.2 a 6.2, témata se spíše zaměřují na ekologické problémy typu zdrojů energie, surovin, pitné vody, biodiverzity, šíření pouští, oteplování, ozonové díry, …

zakladní výkladové cíle:

- pojem ekologie a environmentalismus

- základní prvky prognostiky

- modely vývoje světa v budoucnostiDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – prognostický odhad vývojových trendů v blízké i vzdálenější budoucnosti vzhledem k tématu kolonie a ochrany přírodního prostředí

b) hlavní programová část – návrhy možných řešení u jednotlivých problémů,pokus o odhad způsobů chování, civilizační stres

c) hlavní poznatek - existuje možnost jak se dostat z bludného kruhu ven

d) shrnutí - role člověka při vytváření budoucích dějůPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Komárek, S.: Příroda a kultura Vesmír 2000

Komárek, S.: Sto esejů o přírodě a společnosti, Vesmír, 1995

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 05/06/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net