NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

C 1: programy pro studenty SŠ - cyklus: Hledání smyslu v lidské existenci

C 1: programy pro studenty SŠ - cyklus:  Hledání smyslu v lidské existenci

Název programu:

Člověk a příroda – symbióza nebo konkurence? 7.1Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování programů 5.1 a 5.2, 6.1 a 6.2, program se snaží na historických příkladech ukázat vztah člověka a přírody v dějinách primitivních, archaických a vyspělých kultur, zabývá se rolí lidstva v rámci globálního biomu planety,

možnosti ovlivňování globálního klimatu, časová posloupnost evolucezákladní výkladové cíle:

pojem Gaia J. Lovelocka

důvody pádu velkých civilizací

klimatické modely a evoluceDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – popis vzestupu a pádu (především) Římské říše, Egypta, civilizací v Mezopotámii, Saharských kultur, Aztéků …

b) hlavní programová část – klimaticko – ekologické důvody jejich postupného úpadku, důvody umožňující dlouhodobou existenci Čínské civilizace, postupný vznik středověké Evropy a osidlování Ameriky, vztah daných civilizací k přírodě

c) hlavní poznatek - možnost využití historické zkušenosti k řešení současných problémů

d) shrnutí - vliv lidské populace na planetu, teorie GaiaPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Leopold, A.: Obrázky a chatrče a rozmanité poznámky. Tulčík, 1999

Sádlo, J., Storch D.: Biologie krajiny. Vesmír 2000

Lovellock, J.: Teorie Gaia, edice KolumbusNázev programu:

Odkud přicházím, kam jdu a proč jsem tady …? 7.2

Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování 7.1 se zaměřením na naše filosoficko – náboženská východiska, pilíře západního myšlení – řecká filosofie, římské právo, křesťanská víra a vědecký světový názor, hlavní myslitelé se vztahem k přírodnímu prostředí, role barbarůzákladní výkladové cíle:

vztah člověka a přírody v západní tradici

společenské a filosofické podklady myšlení evropanů

C.G.Jung, R.SheldrakeDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedy

Popis programu:

a) výchozí informace – přehled dějin Evropy

b) hlavní programová část – filosofické aspekty vývoje osobnosti ve fylogenetickém i ontogenetickém pohledu, psychologické typy, teorie morfogenetických polí, archetypy a jejich role při vývoji člověka a společností, pojem svoboda

c) hlavní poznatek - sami rozhodujeme o vlastním životě a především jeho kvalitě

d) shrnutí - výchozí prvky světového názoru euroamerické civilizace

Požadavky na účastníky:

-

Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Kohák, Erazim: Zelená svatozář . Sociologické nakladatelství 2000

Capra, F.: Tao fyziky. Maťa DharmaGaia.2003Název programu:

Známe rizikové faktory působící na člověka 21. století? 7.3Výchovný a vzdělávací cíl:

volné pokračování programů 5.1 a 5.2, orientace témat se spíše zaměřuje na identifikaci, klasifikaci a rozbor základních globálních problémů – násilí, chudoba, terorismus, nebezpečné ideologie, nedostatek potravin a léků, přehled ekologických problémů, migrace, …základní výkladové cíle:

- pojem globalizace

- základní sociologické a ekonomické pojmy

- klimatické modelyDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – prognostický odhad vývojových trendů v blízké i vzdálenější budoucnosti vzhledem k tématu kolonie a ochrany přírodního prostředí

b) hlavní programová část – návrhy možných řešení u jednotlivých problémů,pokus o odhad způsobů chování, civilizační stres

c) hlavní poznatek - existuje možnost jak se dostat z bludného kruhu ven

d) shrnutí - role člověka při vytváření budoucích dějůPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Storch, D., Mihulka, S.: Úvod do současné ekologie. Portál 2000

Nováček P.: Ohrožená planeta Olomouc UP. 1992

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 14/12/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net