NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

C 2: programy pro studenty SŠ - cyklus: Smíření s přírodou a život v harmonii

C 2: programy pro studenty SŠ - cyklus:  Smíření s přírodou a život v harmonii

Název programu:

Kungové,Abordžinci a ti další … hledání cest rozvoje moderní společnosti 8.1Výchovný a vzdělávací cíl:

program se zabývá rozborem chování archaických (primitivních) kultur k okolní přírodě, snaží se poukázat na rozdíly v chování mezi současnou moderní civilizací euroamerického typu a těmito zdánlivě zaostalými kulturami. Součástí je také prezentace odlišných vztahů mezi sociálními skupinami a mytologické podtexty chování …základní výkladové cíle:

- pojem kulturní antropologie

- základní modely chování se zřetelem na

- okolní přírodu

- vztahy a vazby v rodině a dalších skupináchDoporučený počet účastníků:

jedna až dvě třídy (max. 60 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – prostředí a kultury v něm vznikající, základní evoluce člověka v posledních 50 000 letech, problém neandrtálce

b) hlavní programová část – charakteristika jednotlivých etnik a jejich spřízněnosti s okolím (lokalitou, ve které žijí), život ve skupině, hierarchie, vazby na okolní kmeny, duchovní život

c) hlavní poznatek - rozdílnost kultur a jednota vztahů k okolnímu světu, duchovní rozměr bytí

d) shrnutí - role člověka v kontextu přírodního prostředíPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Murphy, F.R.: Úvod do sociální a kulturní antropologie.Slon .1999

Dawkins, R.: Řeky z ráje, Bratislava, Archa. 1995Název programu:

Svět šamanů … cesta z kruhu ven nebo mystifikace? 8.2Výchovný a vzdělávací cíl:

program se zabývá duchovním světem primitivních kultur a ukazuje rozdíly mezi chápáním skutečnosti mez i těmito etniky a křesťanským nábožensko – filosofickým systémem,zabývá se rolí jedince ve společnosti, jeho vztahu k okolnímu světu, zvířecím a rostlinným druhům, navazuje na 8.1základní výkladové cíle:

- pojem šamanismu a magického pohledu na svět

- základní modely chování se zřetelem na okolní přírodu

- vztahy a vazby vyplývající z rozdílných představ o duchovním životěDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – prostředí a kultury v něm vznikající, základní evoluce člověka v posledních 50 000 letech, problém neandrtálce

b) hlavní programová část – charakteristika jednotlivých etnik a jejich spřízněnosti s okolím (lokalitou, ve které žijí), život ve skupině, hierarchie, vazby na okolní kmeny, duchovní život

c) hlavní poznatek - rozdílnost kultur a jednota vztahů k okolnímu světu, duchovní rozměr bytí

d) shrnutí - role člověka v kontextu přírodního prostředíPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Vitebsky, P.: Svět šamanů. Praha.Knižní klub. 1996

Saunders, N.J.: Mytická síla zvířat. Praha. Knižní klub.1996

Matthews, J: Keltský šamanNázev programu:

Střet civilizací – nad knihou S.Huntingtona 8.3Výchovný a vzdělávací cíl:

program se zabývá myšlenkami, které poprvé zazněly v 90. letech 20. století v knize Střet civilizací a snaží se vysvětlit danou problematiku na příkladech ze současného, aktuálního světazákladní výkladové cíle:

- pojem civilizace

- modely chování jednotlivých civilizačních okruhů

- vztahy a vazby vyplývající z rozdílných přístupů k životuDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – prostředí a kultury v něm vznikající, základní evoluce jednotlivých civilizací

b) hlavní programová část – role civilizací v současném globálním světě

c) hlavní poznatek - rozdílnost kultur a jednota vztahů k okolnímu světu, duchovní rozměr bytí

d) shrnutí - role člověka v lidském společenstvíPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Huntinghton, S.: Střet civilizací, Rybka Publishers. 2001

Meadows a kol.: Překročení mezí, Argo. 1992Název programu:

Terorismus, globalizace a další společenské jevy v 21.století 8.4

Výchovný a vzdělávací cíl:

program se zabývá současnými globálními problémy, snaží se najít kořeny válečných konfliktů 20.století a hledá cesty k jejich řešení, poukazuje na příčiny terorismu a hledá cesty k řešením, analyzuje roli OSN a vybraných států v současném politickém světězákladní výkladové cíle:

- pojem globalizace

- kořeny terorismu

- cesty k lepšímu světu a bezkonfliktním řešenímDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Termín výuky:

březen - listopadPomůcky:

datový projektor, meotar, lze realizovat i pouze formou besedyPopis programu:

a) výchozí informace – ideologie vedoucí k šíření terorismu, úloha muslimských zemí v eskalaci napětí

b) hlavní programová část – role civilizací v současném globálním světě, jejich postavení v globální současnosti, důvody vedoucí k vzniku teroristických skupin a hnutí

c) hlavní poznatek - jak lze předcházet rašení teroristických ideologií

d) shrnutí - role člověka v soudobém světě, odpovědnost za budoucnostPožadavky na účastníky:

-Poznámky:

program lze různě modifikovat, ideální formou kterou preferujeme je diskuse nad položenými otázkami, při menším počtu účastníků lze využít uspořádání židlí v kruhu – symbolika prvotních společnostíAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Mika, O.: Současný terorismus Praha, Triton 2003

Máchal, A.: Špetka dobromysli, EkoCentrum Brno. 1996

Gore, A.: Země na misce vah, Argo. 1994

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 13/01/2010

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net