NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

D: programy o lese

D: programy o lese

Název programu:

Jak se sází strom 9.1Výchovný a vzdělávací cíl:

program se zaměřuje na praktickou ukázku (pro nejmenší školáky) sázení stromů, děti si po skupinkách můžou zasadit vlastní stromek do prostoru vznikajícího lužního lesa a dozvědí se základní informace o důležitosti lesů v krajiněDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

biocentrum Hráza – výsadbový prostor lužních společenstev náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – Knihovna KroměřížskaTermín výuky:

duben - listopadPomůcky:

tužka, papír, podložkaPopis programu:

a) úvodní motivační příběh – některý pohádkový příběh, odehrávající se v hlubokém lese

b) herní aktivity – hra na tajemný les (a poutníka) – stromy představují děti, další možné varianty her (dle momentální situace) – poutník v poušti, hledání lesní studánky

c) výklad k první části - les a jeho důležitost pro člověka, instrukce ke správnému sázení

d) prožitková část – sázení stromků, namalování jeho podoby až vyroste na papír (při větším množství uděláme výstavu v Knihovně Kroměřížska), pojmenuje ho a zkusí vymyslet rýmovačku

e) výklad – pokračování – jak dlouho to bude trvat, než vyroste les apod.

f) shrnutí a společné rozloučení se stromy (symbolika kruhu)Požadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky

po třech), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do Podzámecké zahradyPoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Giono,J.: Muž, který sázel stromy. Praha, Vyšehrad, 1997Název programu:

Svět lesních bytostí 9.2Výchovný a vzdělávací cíl:

program působí na představivost a vytváří pestrý svět lesních bytostí – reálných i pohádkových, a snaží se vytvořit vztahovou síť, ve které všichni žijíDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

venkovní varianta – Podzámecká zahrada v Km, biocentrum Hráza – náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – místnosti Knihovny Km, přímo na školTermín výuky:

duben - listopadPomůcky:

tužka, papír, podložkaPopis programu:

a) úvodní motivační příběh – historie odlesnění ve starověkém Řecku a jehodůsledky pro antickou civilizaci, Evropa ve středověku, mýcení lesů

b)herní aktivity – stavitelé měst a lodí, jak v demokracii lze chránit přírodní bohatství, Athénská demokracie, apod., EU a její vztahy k lesnímu bohatství

c) výklad k první části - rozbor her a důsledky z toho plynoucí pro hranou společnost a kvalitu života

d) prožitková část – hra na les

f) výklad k druhé části – důvody a důsledky ztotožňování se s jinými organismy,šamanský pohled na svět , potřeba sounáležitosti se vším živým, pocit zodpovědnosti za naši planetu

g) shrnutí a vytvoření vlastní verze historie antického světa

h) závěrečná prožitková část – závěrečná společná hra na lesPožadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky

po třech), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do Podzámecké zahradyPoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠ

Autor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

Lubor Kysučan – pohledy na historii (brožura). Olomouc UP. 1999Název programu:

Cestou necestou 9.3Výchovný a vzdělávací cíl:

na příkladu historických objevitelských cest do neznámých zemí a popisu běžného života ve středověku prezentovat lesní ekosystém jako tradiční krajinné uspořádání, které nutilo člověka k překonávání sama sebe, prezentovat les jako krajinu plnou neznáma a tajemství, cenný zdroj poznání, surovin a životního prostoruDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

venkovní varianta – lužní les u Záhlinických rybníků (zámeček)

náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – místnosti Knihovny Km, přímo na školeTermín výuky:

duben - listopadPomůcky:

tužka, papír, buzola, mapa oblasti, slepá mapa, pravítko

Popis programu:

a) úvodní motivační příběh – slavní objevitelé a cestovatelé (Marco Polo, Kryštof Kolumbus, David Livingstone, Emil Holub) a jejich cesty

b) herní aktivity - přesvědčit ostatní o nutnosti vydat se na cesty, obhájení svých cílů před kolektivem (královská výběrová komise apod.), důvody

c) výklad k první části - motivace objevitelů, hledání dalších životních prostorů pro rozpínající se evropskoucivilizaci, nedostatek stavebního materiálu (dřeva), boj o moc a bohatství, neznámé kultury pohlcené lesem

d) prožitková část – namalovat tajnou a oficiální cestu k vytýčenému cíli, kartografická práce (vytvoření mapy území), projít namalované území a osvětlit ostatním „objevené zdroje bohatství“

e) úryvek z cestopisu – důraz klást na popis volné přírody

f) výklad k druhé části – nedostatek prostoru pro objevování v současnosti, nutnost hledat jiné objevitelské prostory, návrat k přírodnímu modelu života, problematika krajiny v Čechách v návaznosti na historický vývoj, lesy versus kulturní krajina, nutnost trvale udržitelného hospodaření

g) shrnutí a vytvoření vlastního příběhu (společně) o lese a objevování jeho tajemství

h) závěrečná prožitková část – společná hra na lesPožadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky

po třech), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do Podzámecké zahradyPoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

cestopisy, J.R.R.Tolkien, Ohrožená planeta (P.Nováček)Název programu:

Jak se do lesa volá … 9.4Výchovný a vzdělávací cíl:

na příkladu historických souvislostí a popisu tradičních hodnot přisuzovaných lesu a jeho roli při rozvoji různých evropských kultur (antika, Keltové a Slované, germánské kmeny) se program snaží odpovědět na otázky o důležitosti vztahu člověka a lesního ekosystému (s důrazem na místní podmínky)Doporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

venkovní varianta – biocentrum Hráza -náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – místnosti Knihovny Km, přímo na školeTermín výuky:

duben - listopadPomůcky:

tužka, papír, buzola, mapa oblasti, slepá mapa, pravítko

Popis programu:

a) úvodní motivační příběh – Muž, který sázel stromy (zpráva o povodni 1997, v souvislosti s lužními lesy)

b) ukázky sázení stromků – spíše demonstračně, třída si ale může zasadit vlastní stromky

c) výklad k první části - rozvoj a úpadek kultur v závislosti na dostupnosti lesa (dřevo, vláha, zadržování eroze), protipovodňová funkce lesa, jaký typ lesa zde byl dříve, než …, co způsobí v krajině absence lesních porostů

d) prožitková část – každý si vybere svůj stromek, změří jeho velikost, vyčistí prostor okolo a zaleje ho, spočítá společně s ostatními hodnotu vysázených stromků, vypočítá množství kyslíku vyprodukované lesem, který zde v budoucnu vyroste (a samozřejmě spotřebu oxidu uhličitého) apod.

e) vysvětlení funkcí biocenter a biokoridorů v tzv. agrární krajině

f) výklad k druhé části – s využitím instalovaných tabulí NS Hráza - tvorba biocentra, jeho důležitost pro krajinu, vznik a vývoj lužních lesů (typické pro okolí Kroměříže), CHKO Lit. – Pomoraví a další zajímavé lesní lokality v okolí

g) shrnutí

h) v případě zájmu (a časového prostoru) je možno zařadit pracovní činnosti na lokalitěh)Požadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky cca po dvou), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do volné přírody, je možno přijet na kolePoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

-Název programu:

Stromový kalendář našich předků 9.5Výchovný a vzdělávací cíl:

na základě historických souvislostí a hodnot přisuzovaných lesu našimi předky se program snaží rozvíjet jak znalosti o biologii stromů tak vztahové hodnoty vůči rostlinným společenstvím a lesu jako celku a celkový pohled na svět kolem násDoporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

venkovní varianta – Podzámecká zahrada v Km – náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – místnosti Knihovny Km , přímo na školeTermín výuky:

duben - listopadPomůcky:

tužka, papír, podložkaPopis programu:

a) úvodní motivační příběh – stromy a naši předkové, stromový kalendář Keltů,

významy přisuzované jednotlivým stromům

b) herní aktivity – Keltský sněm, rozhodování o vykácení lesa mezi jednotlivými

klany, smírčí soudce – druid, lesní společenství

c) výklad k první části - smysl zachování lesa pro jeho různé unkce,obnovování a zmlazování lesa, hospodaření

d) prožitková část – pokračování hry, keltské tradice ve vztahu ke stromům, jejich představa o světě ve kterém žijeme – vesmír je velký strom ( jeho 3 části)

f) výklad k druhé části – zopakování základních poznatků

g) shrnutí a vytvoření vlastního příběhu – mytologický příběh z dávnověku s ponaučením

h) závěrečná prožitková část – společná hra na lesPožadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky

po třech), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do Podzámecké zahradyPoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8Doporučená literatura:

-Název programu:

Lesem světem 9.7Výchovný a vzdělávací cíl:

přehledné a jasné seznámení žáků s lesními ekosystémy, funkcemi lesa, poškozováním lesních společenstev a důsledky odlesňování na historickém příkladu nám nejznámější zaniklé civilizace (antika)Doporučený počet účastníků:

Jedna třída (max. 30 studentů)Místo programu:

venkovní varianta – Podzámecká zahrada v Km – náhradní varianta (špatné počasí, malý časový prostor) – místnosti Knihovny Km , přímo na školeTermín výuky:

duben - listopad

Pomůcky:

tužka, papír, podložkaPopis programu:

a)úvodní motivační příběh – historie odlesnění ve starověkém Řecku a jehodůsledky pro antickou civilizaci

b)herní aktivity – stavitelé měst a lodí, jak v demokracii lze chránit přírodní bohatství, Athénská demokracie, apod.

c) výklad k první části - rozbor her a důsledky z toho plynoucí pro hranou společnost a kvalitu života

d) prožitková část – hra na les

f) výklad k druhé části – důvody a důsledky ztotožňování se s jinými organismy,šamanský pohled na svět , potřeba sounáležitosti se vším živým, pocit zodpovědnosti za naši planetu

g) shrnutí a vytvoření vlastní verze historie antického světa

h) závěrečná prožitková část – závěrečná společná hra na lesPožadavky na účastníky:

kromě tužky jsme základní vybavení schopni zapůjčit (pro skupinky

po třech), při venkovní variantě pochopitelně oblečení a obutí do Podzámecké zahradyPoznámky:

program lze různě modelovat, je připraven pro mateřské školy, družiny a 1.stupeň ZŠAutor/zdroj:

pro potřeby bloku programů v roce 2001 zpracoval Mgr.K.Navrátil, ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, verze platí i pro rok 2007/8

Doporučená literatura:

-

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 15/03/2008

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net