NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Úvod o krajině a jejím odrazu v lidské mysli

Úvod o krajině a jejím odrazu v lidské mysli

Zajímavou otázkou je, jakým způsobem se okolní krajina odráží v myslích různých a jistě rozdílných lidí. Má stejnou barvu, tajemství obzoru, tušení souvislosti pro každého z nás či nikoliv? Zřejmě je to stejné jako s vnímáním výtvarného díla. Hodně záleží na zkušenosti, znalostech – ale také na intuici a vnímavosti. Když se člověk dokáže soustředit a využít maximum podnětů zvnějšku pro svoji vnitřní percepci, může to mít ohromný dopad na jeho nervový systém a řízení vzruchové vlny šířící se do celého těla. Například úředník pracující v uzavřené kanceláři čerpá z krajiny především daleké výhledy a nekonečný prostor, který dorovnává jeho frustraci ze stísněného pracovního prostoru.Většina lidí oceňuje na přírodním prostředí ticho – rušené pouze šuměním větru - a regeneruje tak své přetížení neúnosnou hlukovou hladinou v místech, kde se obvykle nachází. Jiní hledají sytou zeleň, jež údajně také léčí a tak bychom mohli pokračovat pochopitelně dál. Má ale tuto schopnost - kromě přírodních krajin s nahodile tvořenými prvky přísně řízeného chaosu - také kulturní krajina vytvářená člověkem odpradávna?Krajina, ve které žijeme, je totiž na hony vzdálena oněm přírodním scenériím podléhající pouze zákonům nahodilosti a přírodního výběru. Pokud se budeme bavit o středoevropském zeměpisném prostoru, pak od takového zhruba 12.století vlastně člověk žije v čím dál větší míře pouze v krajině plánovaně upravované a strukturované, jejíž estetizace dosáhla vrcholu v období baroka. Od tohoto dějinného okamžiku také lidé začali pravděpodobně spekulovat o jejím významu, faktem ale je, že ji přetvářeli ke svému ideálu – takže v tomto duchu působí pouze jednosměrně - barokní krajinné vize anebo socialistické zcelování jsou vlastně z tohoto úhlu pohledu shodné vnucováním představy o ideálním životním prostoru.Uspořádanost celku, který je vytvořen lidskou myslí – tj. zvnějšku, nemůže respektovat přírodní zákonitosti a je tudíž zhmotnělou představou, umělým rájem. Jistě a bezproblémově můžeme do této kategorie zařadit i moderní západní aquacentra se simulovanou pláží, přílivem a tropickými rostlinami – což je pro mnohé jistě šokující úvaha – ale plyne z logiky věci.Dokonce můžeme uvažovat se zařazením i u takových hypernákupních center a moderních multiplexů, protože jsou tvořeny pro přesně definované potřeby konkrétních cílových skupin a vytvářejí jim životní realitu na míru a dle přání. Je tu pochopitelně jededn výrazný rozdíl. Barokní krajina byla přetvářena pro vyjímečné jedince s vizí budoucnosti a souvislostí, vzdělané a movité, kteří neváhali investovat peníze do něčeho, co je zjevně přesáhne - a vlastně si toho ani neužijí. Současná realita je šita přímo na míru průměrnému spotřebiteli a má jediný cíl, peníze od něho získat – a proto se mu podbízí.

Datum | 12/03/2008

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net