NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Úvod o možných budoucnostech a reálných možnostech naší planety

Úvod o možných budoucnostech a reálných možnostech naší planety

Svět je těhotný potencialitou milionu možností cest k budoucnosti. Tento citát jasně vymezuje prostor pro dané téma. Nejsme schopni předvídat vlastní budoucnost, jsme schopni pouze plánovat a stanovovat si cíle a vytvářet si k nim cestu, čímž jsme úzce propojeni s ději budoucími. Nemůžeme ale s určitostí říci, jak doopravdy bude skutečnost odpovídat našim představám. Při pohybu od přítomnosti k budoucnosti korigujeme své vize a snažíme se naši cestu přizpůsobit změněným podmínkám, které ji lemují a tvoří hustou síť nástrah majících na nás negativní vliv . Jak tedy aplikovat tuto metodu na děje planetární, když ani sami si nejsme schopni vytvořit schopný scénář vlastního života!Musíme vycházet ne ze svých představ a vizí, ale naopak z nám známých omezení a překážek, o kterých předpokládáme, že budou mít vliv na budoucnost. Především je nutno stanovit si klíčové omezující hodnoty - vzduch, voda, půda, potraviny, klima, populační trendy, vývoj ve zdravotnictví, směnné kurzy měn, zdroje, terorismus atd., tedy se jedná především o popis současných globálních a ekologických problémů. Vymezením a popsáním současné situace s možnými výhledy vytváříme základnu pro interaktivní prostřed, ve kterém dochází k prolínání a spojování problematik.

Datum | 10/09/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net