NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Konzumní společnost a životní styl

Konzumní společnost a životní styl

Pojem konzumní společnosti je velmi častým a citovaným výrazem, objevujícím se v řadě médií - a to v různých souvislostech. Ne vždy však je jasné, jaký obsah se pod tímto doopravdy skrývá. Je konzum (čehokoliv) a jevy z toho plynoucí opravdu tak obecný pojem, že ho můžeme v generalizované podobě uplatňovat na úrovni seriózních analýz - anebo je třeba si upřesnit jeho význam a případně ho rozčlenit na řadu forem a podskupin pro jednotlivé části a struktury?Obecně můžeme konstatovat, že konzumní chování vede k neodůvodnělé spotřebě nad rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby, jako jsou potraviny a výživovové hodnoty nezbytně nutné pro biologicky optimální fungování lidského organismu, bezpečí domova a svého pracovního působiště, materiální zabezpečení pro svůj život a životní styl, kulturního a společenského vyžití (i když to je trochu přitažené za vlasy), ale třeba v oblasti turistiky a poznávacích zájezdů je to velmi zřetelně viditelné. A tak dále. Problém spočívá v tom, že nemůžeme porovnat v nějaké rozumné korelaci třeba materiální požitky nastavované společnostmi západního typu ke zvyšování sociálního statusu (tedy dům, auto, dovolenou, atd.) s běžným konzumním spotřebováváním, třeba v hudební sféře - myšleno se zaměřením na plytké (bezmyšlenkovité) hity marketingově propagovaných uskupení, které jsou cíleně směřovány (většinou) k pouze jednoduchému hudebnímu prožitku, nebo v oblasti mediální - bulvární tisk orientující se na skandální, často nepravdivé zprávy, mající za cíl pouze zvýšit prodejnost a nesnažící se zobrazit skrytou pravdu a její pozadí.Pokud vyjdeme ze základního dělení konzumního způsobu života na chování zaměřené na zvyšování sociálního statusu jedinců (a rodin) a na běžný způsob přijímání informací a spotřeby, který z nich je více společensky nebezpečný?Odpověď je velmi obtížná. Tvorba odpovídajícího postavení ve společnosti stojí většinou značné úsilí a neméně tolik peněz, kdy si pořizujeme věci, které vlastně nepotřebujeme (zbytečně drahé auto), konzumujeme zážitky jež nás nebaví (návštěva operního představení), jedeme na dovolenou k moři (co bychom řekli sousedům, kdybychom cestovali jenom po Čechách). Je to strmá cesta směrem vzhůru, kdy svým okázale odhazovaným odpadem dáváme spolulezcům najevo, že na to máme a jsme na výši. Takto chápaný konzum nutí jedince spotřebovávat i to, co vlastně nepotřebují a roztáčí tak kola průmyslu zaměřeného na uspokojování uměle vytvářených potřeb.Tento moment se zdá klíčový. Reklama a marketing s ní spojený vytváří umělé potřeby a iluze o spokojeném životě při jejich spotřebovávání - konzumaci - a stává se stimulem pro řadu lidí, působí dokonce masově (s pomocí masmédií) velké skupiny a ovlivňuje jejich chování způsobem, jakým reaguje hejno sardinek na nějaké nebezpečí, tj. instinktivně každý jedinec reaguje na směr pohybové reakce souseda, takže jakákoliv změna v chování jednoho člena daného hejna může vyvolat reakci řádově desetitisíců jedinců - a to bez zjevného důvodu. Je to jednoduché a účinné, a zároveň vytvářený semknutý shluk vyvolává respekt u predátorů, pokud se tito již na danou situaci neadaptovali.Využití obdobné strategie je pro konzumní společnost typické, je to snaha přesvědčit část populace o vlastní pravdě a na základě promyšlených strategií implantovat do vědomí jedinců daná fakta. Je to často ovšem poměrně jednoduché, protože většina lidí má tendenci ctít názory “většiny” anebo “celebrit” různého druhu, a není s to rozklíčit pozadí celého jevu a odhadnout, kdo bude mít z dané akce největší podíl.Není to ale nic nového pod sluncem, veškeré společnosti typu ve kterém dnes žijeme, tj. od pradávných sumerských říší přes Čínu a třeba Maye a Aztéky, středověkou Evropu a 19.století v Anglii využívaly obdobných jevů ke stmelení svých obyvatel a ideologické (náboženské) ovládnutí dané populace. Takže náš příklon ke konzumnímu chápání světa ukazuje pouze na novou strategii ovládání mas, když náboženství a nacionální ideologie selhávají.Z úvodní poznámky je jasné, že je třeba rozlišovat různé úrovně konzumního chování, některé mohou mít dokonce i pozitivní vliv na chování celých populací, např. rozvoj nových technologií a internetové kultury sice vede k neuvěřitelnému balastu, který se na síti hromadí a jeho spotřebě nelze zabránit, naopak však umožňuje přístup vpodstatě všem zájemcům a může mít kultivující účinek (nejen) v oblasti technické vyspělosti a počítačové gramotnosti, která může zprostředkovat práci i lidem, kteří by za jiných okolností byli společensky vyloučeni - nejen zdravotně postižení, ale komplexní vliv to může mít i na rozvojové země a národy jimž pomůže přeskočit ekonomické vakuum a nastartovat hospodářské změny.Nelze tedy generalizovat konzumní přístup ke skutečnosti jako vysloveně negativní, a pokud chcete nějakou kacířskou myšlenku na závěr - co takhle záležitosti víry a náboženských představ? Není náhodou církví nastavené vnímání reality a důležitosti různých povinností a pravidel chování vlastně způsob, jak lépe a bezproblémově konzumovat vlastní život - a to podle předem vykalkulované představy, jejíž výsledný efekt je vlastně nejvýhodnější pro elitu, která také velmi efektivně využívá získané moci nad svými ovečkami ke svým mocenským cílům!Nepřipomíná Vám to něco?

Datum | 04/04/2010

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net