NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací

O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací

Proces globalizace jednoznačně podporuje zájmy bohatých a vlivných lidských skupin (euroamerická civilizace) na úkor ostatních, kterým je vnucován model chování odpovídající finančním zájmům mocných. Vliv globalizace není zdaleka pouze negativní, má řadu velmi kladných aspektů – vzdělanost šířená internetem, dostupnost a propojenost trhů, akutní řešení epidemií, zdraví obyvatel chudých zemí atd. Faktem však zůstává, že v dlouhodobých horizontech musíme její vliv hodnotit jako záporný. Proč?Existuje nějaká paralela v dějinách? Určitě – všechny velké říše starověku skončily stejně

(snad kromě Číny), a to po období rozmachu a vnucování svých norem podřízeným národům

zanikly na nedostatek diverzity ve své společnosti a na zničené životní prostředí, které

již neumožnilo obnovu kultury na daném místě.

Existují i paralely v přírodním prostředí. Z nesčetných případů můžeme vybrat třeba

mediálně známou populační explozi australských králíků, kteří sem byli zavlečeni kolonisty někdy v 19.stol., ale absence přirozených predátorů způsobila nebývalou expanzi zdivočelých forem do okolní krajiny a musel být vyhlášen stav nouze, který vyvrcholil v celonárodní lov za účelem záchrany původních druhů – ty totiž neměly proti globální expanzi králíků žádnou šanci. Stavy jsou teď jakž takž kontrolovány, ale nebezpečí zažehnáno není.Je to paralela globalizace? Ale určitě – vždyť jeden druh expandoval na úkor jiných a při nekontrolovaném růstu by nakonec v evolučním boji zcela vytlačil unikátní faunu a floru v dané oblasti a cele by ji ovládl. Je to ale špatně? Není to náhodou paralela se současnou situací v ekonomicko-kulturně-sociálně propojeném světě, lidské civilizace, kdy nekontrolované bujení jedněch způsobuje zánik druhých?

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 22/05/2010

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net