NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů

Konzumní společnost – co si vlastně pod tímto termínem představit? Je to především její orientace na spotřebu a konzum v chování, co je klíčovým faktorem charakterizujícím daný typ společnosti. Nejlépe pro pochopení je vycházet z potřeb jednotlivců a aplikovat daná fakta na celek. To, co člověk vlastně k životu potřebuje, jsou – kromě řady biologických nezbytností jako vzduch, potrava, voda atd. - také zvyky a ustálené způsoby chování. Ty vytváří další životní potřeby, jako např. lidskou společnost, bezpečné obydlí, kulturu, pospolitost.Když ale začne některou z uvedených komodit nadužívat bez zjevného smyslu a důvodu – jen tak - třeba pro zvýšení své společenské prestiže, pro (pouze) svoji zábavu a orientujete se ve své životní filosofii pouze tímto směrem - pak vzniká základ pro konzumní chování, tj. spotřebovávání bez zjevného smyslu a účelu, z pouhé marnotratnosti a marnivosti.Tato situace však může nastat pouze u bohatých společností, které mají veškeré základní potřeby již zajištěny a mají nadbytek času a prostoru zabývat se hédonistickým užíváním majetku bez zjevného vnitřního smyslu pro chod společnosti. Příklady všech civilizací, které měly tuto možnost v dějinách lidstva realizovat však varuje. Ztráta kontroly nad hospodárným využívání zdrojů je v konečném důsledku jednou z nejzákladnějších příčin pádu celých kultur, jež byly vybudovány právě na principu růstu spotřeby a tvorby nadbytku. V určitém bodě se křivky růstu lámou a společnost začne požírat sama sebe (revoluce vždy požírá své děti). A tak kultury mizí v propadlišti dějin, aby je nahradily jiné, takové, jejichž spotřební potenciál

ještě zdaleka není naplněn.Otázka zní - co s tím dělat, když to všechno víme, ale nemáme sílu postavit se těmto turbulentním trendům, které jsou stejně staré jako civilizované lidstvo samo. Odpověď je zcela otevřená.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 07/06/2010

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net