NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku

Problematika výchovy a na ni navazujících vzdělávacích pro¬cesů je velmi komplikovaná záležitost nedávající spát mno¬hým pedagogům, praktikům i teoretikům v oboru, který provází lidstvo od úsvitu dějin a je na něm založena civilizační úroveň jednotlivých kultur, jež se objevují v celé historii lidstva.Námi předkládaný soubor textů je pouze malou kapičkou vody k obrovskému oceánu teorií, příruček, pouček, idejí atd., dotýkajících se pedagogické problematiky.Ve čtyřech sbornících vydávaných v rámci projektu „ EVVO - škola hrou ...?!“ , finančně podpořeného v roce 2008 MŠMT ČR se zamýšlíme nad úlohou herních aktivit v hodinách školní docházky a jejich možnostmi pro zpestření a prohloubení zna¬lostí a dovedností žáků, kterým se v hodinách učitelé věnují. Kromě souboru her z oblasti EVVO a globální výchovy se snažíme pomocí definic základních pedagogických pojmů ujasnit roli učitele ve společnosti - a v řadě textů zabývajících se provozem školy poukázat na možnosti zlepšení v u těchto nezbytných a nezastupitelných společenských institucích. V neposlední řadě se věnujeme také konkrétním vzdělávacím směrům a environmentální problematice. Naše sborníky jsou podkladem k řadě seminářů, které jsme realizovali na podzim 2008 a v mnohém je doplňují.Nakonec je však stejně nezbytně nutné, aby učitel, který využije některou z níže uvedených her, byl vysoce komunikativní jedinec, jež silou své osobnosti a motivačními faktory strhne žáky ke společnému prožitku hry v celé její komplexnosti, tedy pouhé návody a nácviky v seminářích nestačí, potřebná je pře¬devším praxe v konkrétní situaci. V tomto případě štěstí nepřeje pouze připraveným, ale také vyvoleným - a to je další kámen úrazu ve školství - ruku na srdce, jsme opravdu všichni těmi kantory, kterými bychom měli být?A k tomu vám všem přejeme hodně štěstí a hlavně pevné nervy, protože to vůbec není jednoduché.

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 02/03/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net