NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku

Druhý díl Sborníků 2008 je zaměřen na především na proble¬matiku globální výchovy a image školy. Doplňuje tak díl první, který byl věnován kromě základního souboru EVVO her glo¬bálnímu rozvojovému vzdělávání, problematice blízké budouc¬nosti z hlediska ekologického pohledu a některým prvkům a doplňkům v RVP a ŠVP pro gymnázia.Globální výchova je pojem čím dál více používaný a skloňova¬ný v souvislosti se změnami ve struktuře vzdělávací soustavy v naší republice. Je zajímavé, jak se v mnohém chystané a pro¬sazované změny RVP a ŠVP shodují s cíly globální výchovy.Jedná se především o odklon od tradičního modelu daných fakt a informací, jež je požadován víceméně nazpaměť od žáků - a to bez většího kontextu s realitou a navíc bez vzájemného propojení ve výukových předmětech.Do centra nových představ o výchově a vzdělávání se dostá¬vají pojmy jako kompetence, což je trošku nešťastné slovo zamotávající řadě pedagogů hlavu, ale dostatečně vyjadřující nikdy neukončený proces, kdy kompetentnější (a tedy schopnější) student lépe zvládá zadanou látku, což ale vůbec to nesouvisí s množstvím dat, které jsou mu k tomu vtloukány do hlavy. Tedy není základem množství „pozřených a později vyvržených“ dat, ale schopnost je utřídit a smysluplně použít.Otázka však zní, jestli to tak opravdu učitelé chápou a hlavně - je opravdu celkově nastavena reforma tak, že vysoké školy nebudou po svých uchazečích o studium tato nazpaměť naučená data chtít a přijmou je na základě míry kompetentnosti? Trošku kacířské uvažování - ale logické!A druhé nosné téma Sborníku - tedy image školy - ruku na srdce, jsme opravdu připraveni reagovat na fakt, že škola se stává v kon¬kurenci ostatních škol v podstatě firmou, která se musí nějak prezentovat svými kvalitními výrobky - tedy studenty a tak vymezovat vůči ostatním - protože jinak nemá šanci v období současného a především budoucího postkapitalismu přežít?

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 10/05/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net