NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku

Ve třetím pokračování Sborníků 2008 jsme se zaměřili přede¬vším na tzv. hlubinnou ekologii , marketingový audit školy, sys¬témy a metody vyučování a pochopitelně další zásobník her.Pokud bychom potřebovali k pochopení působení EVVO na žáky a studenty nějakou klasifikaci, tak hlubinné ekologii patří pomyslné třetí místo - a to za komplexní globální výchovou, specificky cílenou environmentální (ekologickou) výchovou a naopak před dalšímí alternativními výchovnými směry.Její principy a základní idea je popsána dále, takže tady se pouze zmíním o zajímavosti - tento směr je zdaleka nejradikál¬nější v EVVO a všechny výstupy a ideje nemusí být v souladu se současným vzdělávacím proudem v naší republice. Navržená modelová řešení o redukci počtu obyvatel na přijatelnou úro¬veň řádově stovek milionů na celé planetě je toho příkladem.Naproti tomu druhé nosné téma - marketingový audit školy navazuje na tvorbu image školy z minulého čísla a napomáhá zájemcům nastavit parametry hodnocení dle standardizované klasifikace. Nejde o žádnou složitou vědu, je to spíše směr, kte¬rým by se ředitelé a další zodpovědní měli ubírat při identifikaci kladů a záporů své školy či jiné vzdělávací instituce.

Marketingový audit se snaží napomoci v orientaci na trhu se vzděláním, dobře cílenými dotazy - a jejich následným kumula¬tivním rozborem - umožňuje poopravit některé nepříliš vysoce hodnocené výstupy působení školy (instituce) na veřejnost tak, aby se celkový dojem optimalizovala a dopadl lépe.Škola totiž nemá jenom úzce zaměřenou vzdělávací funkci, ale je v mnohém i střediskem kulturního, společenského a politického života v místě, působí na široké spektrum dalších respondentů, takže se přes žáky dostává k rodičům i širší rodi¬ně a veřejnosti a působí velmi komplexně. V tom případě je však zcela nezbytná jistá míra profesionalizace v prezentaci jejich cílů a záměrů - což tento audit předjímá.Mgr. Kamil Navrátil (úvodník ke S

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 21/08/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net