NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

K alternativám vzdělávání a cestě k cíli – úvod ke Sborníku

K alternativám vzdělávání  a cestě k cíli  – úvod ke Sborníku

Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systé¬mu a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou „alter¬nativou“ EVVO - Výchova o Zemi. Doplněním textů jsou další herní varianty pro EVVO a identifi¬kace globálních problémů v boční liště.Alternativní školství je zajímavým pokusem jít proti proudu oficiálního vzdělávání při jisté míře nutnosti dodržovat výstupní pravidla tak, aby žáci z těchto škol nebyli vůči ostatním v nevý¬hodě při přijimacím řízení na školy střední.Jinými slovy řečeno, je potřeba se dostat různými cestami k jednomu (státem a osnovami definovanému) cíli. Je jasné, že přehledná a pohodlná dálnice vedoucí k této metě je pro větši¬nu společnosti cestou nejlepší - jenže víme, jak to s dálnicemi je. Vždy je něco na úkor něčeho - a tak lidé putující touto cestou nemohou vnímat krásu krajiny kolem, jsou nuceni přizpůsobit pohyb řadě podmínek, jako jsou např. hustý provoz, kamionová doprava, neustálé opravy a především riziko zácpy.Naproti tomu cesta okolními silničkami může být až překvapi¬vě zajímavá a inspirující, a přes řadu nedostatků (moc zatáček, špatné značení, nekvalitní povrch vozovky, průjezdy vesnice¬mi) vede k cíli také, ale člověk je jaksi mimochodem obohacen o prožitek prostoru, ve kterém se nachází a pohybuje.

Nemá smysl dělat nějaké sáhodlouhé závěry o možnostech té které varianty, tu ať si každý vybere sám, myslím však, že otázkou diskuze je spíš cíl, ke kterému všichni v dobré víře směřují.Tento problém však nechme na někdy příště, důležité je si však vůbec takovou otázku položit, protože slepé naslouchání GPS systému, jež vás navádí nejkratší cestou ke kýženému cíli může být v okamžiku zadání špatných vstupních dat zcela kontrapro¬duktivní a bez staré dobré mapy se stejně neobejdete.Musíte však v ní umět ještě číst.

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 04/10/2009

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net