NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Jsou to ale paradoxy, viďte?

Jsou to ale paradoxy, viďte?

Jako nelze hodnotit minulost podle současných kritérií, stejně tak nelze předvídat budoucnost na základě našich soudobých technologických znalostí. Vývoj si jde svými cestami a zdánlivé maličkosti mohou v kontextu celku vyvolat neuvěřitelné reakce.

Dnešní doba umožňuje vyjadřovat své myšlenky s větší či menší mírou svobody, globální trh propojuje ekonomiku planety v jeden celek, kultury se mísí a mizejí v tavicím kotlíku myšlenkových proudů. Čas nazrál na sjednocení, vytvoření společných cílů a směrů. Proto je důležité, aby si každý ujasnil, co vlastně v životě chce dosáhnout a co od něj čeká.

Paradoxem však zůstává, že za hranicemi vyspělých konzumních společností, dekadentně se bavících spory maloměšťáckých politiků, existuje nesmírně velký prostor oživený lidmi, kteří mají – možná nechtěně a bezděčně - jasno o podstatně důležitějších věcech. Potřebují vodu, aby se napili, energii, aby se ohřáli a jídlo, aby neumírali hlady. Nic víc je nezajímá, to je smyslem jejich života.

A jsou jich celé dvě třetiny žijících na této planetě společně s námi. Ještě nevíme, jaký cíl si zvolit ve svém hledání podstaty života?

….

Je paradoxem současnosti, že i v počáteční fázi internetového věku se nepodařilo ani náznakem nastartovat proces využití znalostí a vědomostí ve prospěch nejpalčivějších problémů, kterými jsou především chudoba ve většině světa a z ní plynoucí návazné jevy, kterými se lidstvo opravdu chlubit nemůže.

Kde hledat kořeny dané situace, je vůbec možné, že člověk je schopen připustit nespravedlnost vládnoucí v 21.století? Příčiny nejsou zcela zřejmé, ale můžeme o nich s úspěchem spekulovat.Ten, který hledá, nachází - toto zdánlivé klišé symbolicky připomíná potřebu hledat, zkoumat, zajímat se. Jistě zcela záměrně není definováno CO hledač nachází, je to formulováno obecně, můžeme tento výraz přiřadit k téměř jakékoliv činnosti a přesto má nadčasovou hodnotu.

V našem smyslu hledání kořenů je důležitý právě ten proces, jež umožňuje nahlédnout pod pokličku bytí a zasvěcencům možná vyjeví ještě více. Především bychom ale měli hledat pravůvodní smysl pro sounáležitost, spolupráci a kooperaci, protože jak jinak by první organizmy mohly přežít v nehostinné přírodě, prosté všech náznaků života. Země byla tehdy nevlídná a pustá, a přece se zrodil život, nejdřív jako kapka, rozrůstající se do potůčku mohutnícího v proudu času do dnešních rozměrů, které ohromují a zároveň ničí vše ostatní.

Hledejme tedy prvotní impulzy života, nevěřím, že to byl konkurenční boj a nelítostná likvidace slabších jedinců. To přišlo až posléze, a překrylo základní ideu života, tak jako přemalba obrazu starého mistra jeho méně nadaným žákem.

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 17/01/2011

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net