NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Je to jenom úhel pohledu

Je to jenom úhel pohledu

Dnes a denně slýcháme zprávy, že se rozevírají nůžky mezi světem bohatých a chudých. Tato situace se ovšem v dějinách cyklicky opakuje a v naprosté většině případů vyvolává revoluční změny, které destabilizují na dlouhou dobu danou společnost. Paradoxem je, že my to víme, ale v podstatě nečiníme nic, co by tomu zabránilo. Za svoji budoucnost si tedy můžeme sami, nelze to na nikoho svést - což je pro mnohé špatná zpráva.

…..

Co se týče chudoby, máme všichni máslo na hlavě. Stěžujeme si na těžké pracovní podmínky, špatné ohodnocení v zaměstnání, aroganci úřadů a já nevím co ještě. Vůbec nevíme, a především nechceme vědět, jakým způsobem se protlouká tak zhruba čtvrtina populace na této planetě v každodenním boji o získání nezbytných kalorií k přežití. Pro nás jsou kalorie nepřítel, pro jiné podmínka přežití.

…..

Stárnutí populace je problémem naší budoucnosti. Výdobytky moderní civilizace - především hygiena, rozvoj lékařství a farmacie, způsobují dříve nepředpokládaný posun v průměrném věku žijících společenství a tím pádem nastolují nové otázky, na které je třeba velmi rychle získat odpověď. Stáváme se první generací seniorů, a ať chceme či ne, musíme přenastavit řadu hodnot právě směrem k nim - i když to se právě vůbec neděje.

…..

Jednou z možných cest do budoucna je právě diskutovaný směr mikrofinančnictví jako alternativa velkých bankovních transakcí, ke kterým se většina chudých lidí nedostane, a když přece jen, tak za cenu obrovského zadlužení, které je v konečné fázi kontraproduktivní a vytváří pocit beznaděje a apatie. To je však efekt, který je tak pravděpodobně zamýšlen a plánován.

….

Ostatně úhel pohledu je i rozhodující při prosazování omezení vypouštění pro klima nebezpečných látek při spalování fosilních paliv do ovzduší, které se OSN snaží ovlivnit a snížit na možné minimum.

Zjednodušeně řečeno, evropské státy s tím souhlasí a jsou ochotny pro to něco udělat (otázka zní, jaké je k tomu vedou důvody). USA s tím také souhlasí, ale neudělají pro to nic (ekonomický rozvoj země by byl ohrožen - a tím pádem i její politické garnitury) a Čína s tím nesouhlasí a udělá pravý opak, protože blahobytu srovnatelného se západními zeměmi lze doposud dosáhnout pouze přes výrobu - a tedy spotřebu energie.

Je to jen úhel pohledu, ale v tomto případě může být rozhodující, protože už tak jsme se zřejmě dostali na hranu života lidské společnosti, možná tak ostrou, jako byla před dvěma miliardami let, kdy vzkvétající život byl v oceánech byl téměř zadušen prudkým nárůstem kyslíku v důsledku moderních fotosyntetických technologií tehdejších inovátorů. Naštěstí se některým šťastlivcům podařilo přežít a vyrovnat se s nastalou situací. Na co se ale budeme adaptovat my?

Autor | Mgr. Kamil Navrátil
Kontakt | navratil@naucnastezka.cz
Datum | 07/02/2011

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net