NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Morfogenetická pole čtyřicet let poté

Morfogenetická pole čtyřicet let poté

Když Rupert Sheldrake přišel s převratnou myšlenkou o morfogenetických polích, nebral ho nikdo příliš vážně. Shromážděné podklady byly považované za zajímavé, ale vzhledem k nemožnosti je vědeckými metodami statisticky jednoznačně dokázat, byly odsunuty do oblasti neverifikovatelných teorií.

Pro zopakování, jedná se o pravděpodobně psychoenergetická pole propojující jedince jednoho druhu na celém světě a ovlivňující pomocí naladění na hladinu pole jejich vnímání, reakce apod. Do tohoto prostoru přispívá každý nevědomě svými zkušenostmi a může z něj také za určitých okolností čerpat informace. Pole má určitou hloubky s obsahy vynořujícími se znenadání nebo po nějakém podnětu a ovlivňující napojené jedince pomocí efektu kamínku vhozené do klidné jezerní zátočiny. Poněkud kontroverznější je část teorie spekulující, že se v poli kumulují aktuální vjemy a prožitky jedinců spolu s prožitky dávno minulými, tj. neexistuje zde přítomnostní realita, ale dochází ke křížení energetických stop dávno zemřelých jedinců se skutečností, jak ji vnímáme my.

Pokud pomineme výrazné přesahy do náboženských oblastí, paranormálních jevů a duchovního života nás samotných a budeme se soustředit na biologickou a informační stránku této velmi originální teorie – a přijmeme za své její spekulativní hlediska – vynoří se před námi zcela jiný pohled na evoluční změny a veškeré související jevy.

Představa, že náš mozek je v podstatě vysílačem a přijímačem napojeným na nějakou vyšší strukturu, ze které lze čerpat zkušenosti jiných a naopak ovlivňovat ostatní, je velmi inspirující. Vše se děje pochopitelně na nevědomé či podvědomé úrovni, ale lze si představit vyvolené, kteří mohou do těchto procesů za určitých podmínek vstupovat. Z tohoto pohledu jsou veškeré duchovní aktivity lidstva lépe čitelné, šamanismem počínaje a moderními směry New Age konče.

Zvláštní ale přece jenom je, že za cca 40 let od tohoto převratného vědeckého postoje se nic neděje, alespoň nevím o ničem zásadním, co by měnilo kvalitu našich životů formou výzkumu v této oblasti a využití nezměrného potenciálu předpokládaného pole. Anebo se všichni hluboce mýlíme, a pomocí tohoto pole nás již někdo cíleně dávno ovlivňuje a řídí, pochopitelně pro svůj vlastní prospěch, protože jinak by svět musel vypadat lépe, než se jeví nyní.

Každopádně vyčkejme věcí příštích. Nic jiného nám stejně nezbývá.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 23/02/2012

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net