NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.

Otázka po smyslu hudby je možná příliš troufalá, je docela možné, že žádný smysl nemá, ale přece jenom je její význam pro kulturu a lidskou civilizaci natolik významný, že není možné pominout její aspekty na formování společenského chování a individuální prožívání při evoluci člověka.

Hudba vstupuje do lidských činností odjakživa, u jejího zrodu stálo zřejmě rytmické šamanské bubnování a chřestění spojené se zvuky vyluzovanými předchůdci našich fléten a pochopitelně využití lidského hlasu a možností hlasivek k různým variantám zpěvu. Tyto tzv. primitivní zvuky a rytmy byly ve společnostech neznalých písma a historických dějů komunikačním prostorem, ve kterém se mísily informace o reálných událostech s prostorem nevědomých struktur a prožitků snových a možná i halucinogenních nálad. Nedílnou součástí těchto produkcí byl tanec přinášející řadu emotivních prožitků všem zúčastněným a působící velmi silně na vzájemnou pospolitost.

V tomto stádiu byla hudba prorostlá s realitou života a její potřeba byla především v upevňování kmenového společenství, vyprávění mýtických příběhů předků a rituálním zobrazováním hrdinských činů a příběhů hodných zapamatování. Rytmus odpradávna působil magicky na lidské podvědomí a uvolňoval agresivní tenze účastníků rituálních slavností, ostatně při pohledu na současnou hip-hopovou scénu pokračující v rockových a diskotékových výstřelků z období konce 20. století můžeme konstatovat to samé. Stejné jsou i extatické taneční kreace v hudebních klubech a využívání podpůrných prostředků pro navození žádaných stavů, v dobách dřívějších to byl především alkohol, v současnosti spíše různé taneční drogy uvolňující skryté síly mysli.

Temný rytmus vládne nocí a především mladí lidé se jím nechají okouzlovat, protože působí na naši animální stránku a vyvolává mohutné emotivní vlny pulzující v podvědomých sférách nervové soustavy. Neúnavný tlukot našeho srdce, mohutné tepové pulzní vlny rozlévající do organizmu životodárné látky jsou možná tím pravým předobrazem rytmů, jež se nám líbí a jejichž působení na sféru vnímání reality je neoddiskutovatelné.

Naopak vzdušné tóny jednoduchých fléten, kromě možností rytmizování, vytvářejí i jednoduché zvuky, skládající se do bohatých alikvotních vrstev, jako např. známé australské didžeridu (ale třeba i slovenská fujara či různé duté zvířecí rohy svolávající po lesích germánské bojovníky k poradním ohňům) a další dechové dřevěné nástroje rezonují velmi intenzivně a vyvolávají při samostatném hraní výrazné zklidňující a dokonce léčivé frekvence. Toto neplatí samozřejmě pro pištce vojenských bubenických kapel na sklonku evropského středověku, jejichž význam spočíval především v podpoře v boji a hřmot bubnů v kombinaci s vysokými tóny píšťal byl signálem k válečným přesunům a vojenským operacím.

Pokud bychom měli hodnotit tuto první etapu vývoje hudby zasahující však svojí šíří i velkou většinu současného světa, jde spíše o komunikaci na základní biologické úrovni, kdy se formují první lidská společenství a rituální obřady se neobejdou bez bohatých doprovodných hudebních a tanečních programů, spojených pochopitelně i s extatickým zpěvem. Jedinci spolu komunikují a vytvářejí skupiny s definovanou příslušností ke kmeni, podporují se při vzájemných uměleckých projevech, možná se i rozesmutní při pomalém zárodku nápěvů milostných a teskných písní. Společné prožitky těchto primitivních lidí stojí u zrodu vědomí v našem slova smyslu a zatím ne příliš jasným způsobem podporují kvantitativní i kvalitativní nárůst neuronových sítí v mozku, což velmi intenzivně zkoumá současná biologie.

V tomto období bylo smyslem hudby především propojení kmenových společenství formou společných prožitků v podvědomé a intuitivní sféře a podpůrné vazby na rozvoj sociálních sítí v mozku. Hudba se stala nedílnou součástí života, i když prozatím ve velmi primitivní formě. Dopady její síly můžeme identifikovat i v dnešním světě, kdy zejména evropské kulturní cítění odklonilo její prapůvodní význam někam jinam a začalo psát další etapu v evoluci hudby. Důležité pro nás je, že původní význam hudby nezmizel a stále se jako skrytý proud prolíná se současnou hudební scénou a dokáže s ní bez problémů koexistovat, přestože v médiích o ní není prakticky ani zmínky.

Podstatou prožitku původní hudby je totiž kromě jiného i vlastní zapojení se do produkcí a otevřená hudební komunikace s ostatními, což v éře reprodukované hudby, veškerých digitálních možností úprav je pro většinu lidí nemyslitelné a nepochopitelné. Existují však vyjímky, ale o těch snad až příště.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 13/07/2012

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net