NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Náš svět chce být klamán 1.

Náš svět chce být klamán 1.

Klamné představy vyvolávané mediálními prostředky čím dál více vytvářejí iluzi reality našich životů. Veškeré externí interpretace událostí, které se kolem nás dějí, jsou poplatné nějakému záměru a cíli. Málokdo se dokáže ubránit soustřednému toku informací a budovat si názor postavený na základě vlastní zkušenosti, a tím pádem se dostáváme čím dál více mimo hmatatelné prožitky světa kolem nás.

Příkladů je spousta, stačí se podívat na marketingová pravidla, jimiž se řídí velké obchodní řetězce a manipulují se svými zákazníky slevovými akcemi, nepravdivými reklamními kampaněmi vyzdvihujícími kvality zboží (jehož úroveň pokulhává i za průměrem v dané oblasti) v potravinářství se čím dál víc využívá náhražek atd., a to vše pod blahosklonným dohledem státu, který by měl jako první být oporou svým občanům a na základě svých pravomocí je chránit před bezohledným kořistnictvím velkých firem. Žel, neděje se tak.

Můžeme hovořit o virtuálních počítačových hrách, pohlcujících čím dál větší procento mladých lidí, o konzumaci moderní hudby a na ni závislých módních produktech spojených s masivní propagací prodeje zdánlivě nepostradatelných výrobků, bez nichž nemůže být nikdo in, o nových módních trendech prožívání volného času či spíše přežívání ve skořápce iluzí populacemi, jež brzy přijdou na místa zastávaná dnes čtyřicátníky, snažícími se nějakým a v podstatě jakýmkoliv způsobem udržovat koloběh ekonomiky svých rodin a jejich životního standardu.

Ale i oni, zdánlivě rozumní a životem protřelí otcové rodin, propadají umělým realitám při sledování sportovních přenosů a při již tradičnímu klubovému fandovství, umožňujícím se zařadit do nějakého svého sportovního kmene a identifikovat se se symboly jeho víry. Náznaky ze zákulisí bohatých sportů však mnohdy ukazují na to, že ani tato klání nejsou zrovna příkladná z pohledu fair-play a i jejich realita je často více či méně umělá a manipulovaná. Sport totiž má moc ovládat velké masy lidí a to je samozřejmě velkým lákadlem pro různé machinace a marketingové tahy, mnohdy podložené obrovskými finančními prostředky, jež se v daném sportovním odvětví točí.

Nesmíme zapomenout také na média a jejich vliv na hodnocení aktuálních událostí, zkreslené a pokřivené životní pravdy v nekonečných seriálech, obludnou rafinovanost televizních reality show a další moderní výdobytky vizuálního umění, jemuž podléhá především ženská část společnosti.

Všechny tyto druhy realit se pochopitelně míchají a nezáleží příliš ani na věkové kategorii a pohlaví, jako spíše na nutkavé potřebě se někam zařadit, někam patřit, něco získat levněji či někoho předejít, oblafnout a obrat. Zvláštním příkladem je pochopitelně politika a předvolební klání různých uskupení majících potřebu utrhnout si také kousek z tučného sousta veřejných zakázek a dalších laskomin nabízejících se jako kořist.

Proč však přistupujeme dobrovolně na tyto šálivé hry, umožňující námi smýkat dle potřeby a okamžitého popudu těch, kteří toto umění zvládají a tahají v pozadí za nitky dějinných událostí i čistě podnikatelských potřeb? K tomu je potřeba vytvořit širší a hlubší analýzu – viz pokračování v příštím článku.

Autor | Kamil Navrátil, Planorbis Kroměříž
Datum | 30/10/2012

Text neproel jazykovou pravou.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net