NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O člověku, krajině a domech

O člověku, krajině a domech
O člověku, krajině a domech lze uvažovat z mnoha různých hledisek – zkusme se zamyslet nad předkládanou úvahou z pera Chalíla Džibrána a transformovat ji na současnou společnost (a sami na sebe). Je to opravdu pouze sen, iluze a neuskutečnitelná vize, která realitě neříká zhola nic, nebo se jedná o ...
vloženo | 10/01/2008
O člověku, krajině a domech - podrobnosti

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů

O konzumním způsobu využívání přírodních a 
obnovitelných zdrojů
Konzumní společnost – co si vlastně pod tímto termínem představit? Je to především její orientace na spotřebu a konzum v chování, co je klíčovým faktorem charakterizujícím daný typ společnosti. Nejlépe pro pochopení je vycházet z potřeb jednotlivců a aplikovat daná fakta na celek. To, co člověk ...
vloženo | 03/01/2008
O konzumním způsobu využívání přírodních a 
obnovitelných zdrojů - podrobnosti

O ekonomii a biodiverzitě

O ekonomii a biodiverzitě
Ekonomické zákony jsou neúprosným soudcem a hlídačem lidské prosperity. Určují cenu zboží na trhu, umožňují mnohým zbohatnout, nastavují zrcadlo své době a jsou klíčem k osudu naprosté většiny lidí spolužijících na Zemi. Je ale opravdu ekonomie tou pravou vyvolenou vědou, která nás má natolik ovlivňovat, ...
vloženo | 29/12/2007
O ekonomii a biodiverzitě - podrobnosti

O diverzitě v lidském myšlení

O diverzitě v lidském myšlení
Bezesporu zajímavou a neprobádanou vlastností lidské mysli je touha po poznání, po vysvětlení jevů nacházejících se v životním prostoru člověka, po začlenění sama sebe do souvislostí a procesů evolučního vývoje. Lidé si odpradávna kladli základní otázky po smyslu své existence a je zajímavé, že většina ...
vloženo | 20/12/2007
O diverzitě v lidském myšlení - podrobnosti

O rozmanitosti živého, p(levelu) a hrách

O rozmanitosti živého, p(levelu)  a hrách
Biodiverzita, neboli rozmanitost živého (či života), se stává v současném vědeckém světě jedním ze základních ekologických fenoménům, kterému je věnováno spousta prostoru pro diskusi, je v oblasti zájmu farmaceutických firem a je jedním ze strategických pilířů tzv. zelené politiky, jež se orientuje ...
vloženo | 15/12/2007
O rozmanitosti živého, p(levelu)  a hrách - podrobnosti

1 2 35

Zpět
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net