NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

O projektu - www.naucnastezka.cz

Projekt www.naucnastezka.cz 2007 předpokládal vytvoření základní databáze naučných stezek na www doméně naucnastezka.cz a zároveň se zabýval prezentací ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v daném internetovém prostoru. Vzhledem ke zkrácenému časovému horizontu při řešení projektu – byl podpořen v rámci výběrových řízení MŽP ČR až v druhé polovině roku 2007 při dodatečné dotační a grantové podpoře – jsme stáli před nelehkým úkolem. Především jsme si museli stanovit prioritní oblasti, na které budeme projekt prvořadě zaměřovat a které budou v centru našeho zájmu.

Na základě analýzy našich možností v daném okamžiku jsme zvolili jako prvořadý cíl zmapovat oblast naučných stezek v moravských krajích – a ty potom prezentovat v internetovém prostoru v rámci daného projektu. Zároveň jsme se snažili o co nejpřehlednější design www stránek, protože toto je podle naší dlouholeté zkušenosti velmi důležité.

Vytvořili jsme strukturu tak, aby byla vyvážená jak obsahová oblast (tj. informační databáze stezek, náhledy na vybraná zastavení, fotografie z prostoru instalací, základní informace k jednotlivým stezkám), tak textová část (články z oblasti ochrany přírody, citáty k zamyšlení, úryvky z odborné literatury). Současně jsme se snažili přiřadit k článkům originální fotografie a také založit databázi našich fotografií z přírodního prostředí, kterou si bude moci návštěvník nejen prohlédnout, ale také využít pro svoje potřeby. Veškeré takto získané fotografie jsou označeny logem stránek.

Nedílnou součástí projektu bylo tedy také vytvoření výrazného loga, prezentujícího celý projekt. Dle našeho soudu se podařilo logo a celou grafiku zakomponovat do www prezentace zdařile. Naučné stezky uvedené v přehledu byly dílem navštíveny, dílem osloveni jejich provozovatelé o s žádostí o poskytnutí potřebných dat (např. Ekocentrum Čtyřlístek Zlín, magistrát Moravskoslezského kraje, SMRS ČSOP Val. Meziříčí, VIS Bílé Karpaty, apod.), částečně byla data získána z veřejných internetových prezentací. Problém, se kterým jsme se potýkali bylo především mnohdy nejasné značení a chybně zadaná výchozí stanoviště.

Nedílnou součástí portálu jsou také ankety, tipy na zajímavé akce, odkazy na přírodovědně zajímavé www stránky. Předpokladem pro další využití je především postupně vytvářená databáze článků, ohlasů a úvah pro oblast trvale udržitelného rozvoje.

Součástí projektu bylo také vytvoření panelů putovní výstavy, charakterizující celý projekt a grafická příprava a tisk podpůrných prezentačních materiálů.

Do internetového prostoru bylo v rámci databáze zpracováno celkem 202 naučných stezek (Zlínský kraj 58, Olomoucký kraj 34, Moravskoslezský kraj 59 Jihomoravský kraj 51), 22 článků ve složce Úvahy a glosy, 36 citací z oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného vývoje ve složce K zamyšlení, 7 článků z odborné literatury, celkem 92 citátů ve složce Citát pro tento den, do databáze bylo vloženo 125 originálních fotografií charakterizující naše životní prostředí, byly vyhlášeny celkem 3 ankety s počtem účastníků 425, v pdf sekci je k nahlédnutí 56 charakteristik NS, celkem je v rámci databáze informačních panelů zpracováno v pdf 168 náhledů. Celkově měly www stránky v říjnu 2007 celkem 327 přístupů, v listopadu 675 přístupů a v prosinci 2007 celkem 1236 přístupů, lze tedy sledovat vzestupnou tendenci – především se jedná o důsledek prezentace stránek pomocí grafických podpůrných materiálů, kterých bylo vydáno celkem 200 A4 barevně (a 50 A3) s odkazem na www.stránky a 200 samolepících etiket s logem domény naucnastezka.cz.

Cílem projektu bylo především vytvořit graficky kvalitní portál zabývající se problematikou naučných stezek v ČR, který bude zároveň informačním a komunikačním místem pro inspiraci a další vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Pokud můžeme zhodnotit tento přínos, myslíme si, že projekt svůj účel splnil, a to především vzhledem k dalšímu rozvoji tohoto portálu.

Počet stezek umístěných v databázi odpovídá předpokladům, překvapivě jsme je všechny získali ze čtyř moravských krajů, což samozřejmě vyvolává potřebu pokračovat v mapování dále. Moravské stezky jsme zvolili především proto, že nejsou koncepčně zpracovány a uceleně prezentovány na žádném nám známém portále.

Mgr. Kamil Navrátil
statutární zástupce ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

Zpět
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net