NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Připravované akce:

Aktualizace proběhla 6.4.2014

Aktuální komentář:

Tepla bylo už doopravdy dost
Globální oteplování je pouze mediální bublina a nic takového neexistuje! Tak s tímto tvrzením našeho ex-prezidenta asi v současnosti moc lidí nesouhlasí, zejména vlekaři a všichni, co jsou napojení na bílé sporty. Jenomže nejenom oni!!!!

Odkaz na článek
další komentáře

Pansofie a její ideály ve dnešním světě

Pansofie a její ideály ve dnešním světě
Když na sklonku života shrnul své představy Jan Ámos Komenský do spisu Pansofia, což byla druhá část jeho vrcholného díla Obecná náprava věcí lidských, měl k tomu zřejmě velmi dobrý důvod. Tehdejší evropská realita nebyla pro posledního biskupa Jednoty bratrské příliš příznivá a vzhledem ke známým skutečnostem, ...
vloženo | 14/01/2013
Pansofie a její ideály ve dnešním světě - podrobnosti

Náš svět chce být klamán 1.

Náš svět chce být klamán 1.
Klamné představy vyvolávané mediálními prostředky čím dál více vytvářejí iluzi reality našich životů. Veškeré externí interpretace událostí, které se kolem nás dějí, jsou poplatné nějakému záměru a cíli. Málokdo se dokáže ubránit soustřednému toku informací a budovat si názor postavený na základě vlastní ...
vloženo | 30/10/2012
Náš svět chce být klamán 1. - podrobnosti

Hudba jako cesta do vlastního nitra 2.

Hudba jako cesta do vlastního nitra 2.
Evropský přístup k hudbě se - ostatně jako celá kultura starého kontinentu - formuje na počátku světa antiky a je odrazem revolučních přeměn své doby. Objevuje se řada nových nástrojů a vznikající společnost, bořící prastaré náboženské mýty a cítění inklinací k novým filozofickým směrům, hledá v hudbě ...
vloženo | 29/09/2012
Hudba jako cesta do vlastního nitra 2. - podrobnosti

Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2.

Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2.
Řecká mytologie, která je pro nás zdrojem poznání duchovních světů našich vzdálených předků v tradici evropské vzdělanosti staví Chaos na počátek veškerenstva, avšak od našeho běžného chápání tohoto slova je pro antického člověka prázdným prostorem připraveným pro nevyhnutelné oživení.
vloženo | 06/08/2012
Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2. - podrobnosti

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.
Otázka po smyslu hudby je možná příliš troufalá, je docela možné, že žádný smysl nemá, ale přece jenom je její význam pro kulturu a lidskou civilizaci natolik významný, že není možné pominout její aspekty na formování společenského chování a individuální prožívání při evoluci člověka.
vloženo | 13/07/2012
Hudba jako cesta do vlastního nitra 1. - podrobnosti

Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování

Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování
V letošním roce uběhlo již 131 let od narození významného vědce a křesťanského myslitele Pierra Teilhard de Chardin. Na první pohled by se mohlo zdát, že jeho myšlenky jsou již překonány a nemají současné přírodovědě a filozofii co nabídnout. Je to však právě naopak, ve světle nových poznatků se teprve ...
vloženo | 21/05/2012
Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování - podrobnosti

Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1.

Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1.
Rozvoj kognitivních věd (tj. věd o lidském vnímání, myšlení a učení) se za posledních pár desítek let výrazně posunul dopředu. Přesto tápeme dál, a to především v oblastech týkajících se učení u velmi malých dětí, jejichž poznávací schopnosti daleko převyšují běžnou normu u dospělých a staví nás tak ...
vloženo | 14/04/2012
Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1. - podrobnosti

Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme

Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme
Lidský život se odehrává v různých životních etapách, a každá z nich má svá specifika. Hinduistická filozofie hovoří o čtyřech zásadních dvacetiletých obdobích v životě muže. Do dvaceti let je žákem a učněm vzdělávajícím se v různorodých vědách a oborech, dalších dvacet let má povinnost, oženit se, ...
vloženo | 25/03/2012
Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme - podrobnosti
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net