NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Fotografický seminář - jarní aktivity, seminář a prezentace, Ekocentrum Planorbis

Fotografický seminář - jarní aktivity, seminář a prezentace,  Ekocentrum Planorbis
Na den 28.5. 2012 jsme naplánovali první společný fotografický seminář, kde byly prezentovány fotografie z jarní části našich fotoexkurzí po krajině, přírodě a tradiční kultuře v regionu Zlínského kraje.
vloženo | 28/05/2012
Fotografický seminář - jarní aktivity, seminář a prezentace,  Ekocentrum Planorbis - podrobnosti

Hranická propast – přednáška, kino Nadsklepí Kroměříž

Hranická propast   – přednáška, kino Nadsklepí Kroměříž
Beseda o problematice hranické propasti a jeskynního potápění se známým přerovským zpěvákem a potápěčem Pavlem Novákem. Akce byla organizována pro OA a Gymnázium Kroměříž a měla mezi studenty mimořádný ohlas.
vloženo | 02/05/2012
Hranická propast   – přednáška, kino Nadsklepí Kroměříž - podrobnosti

Údržby zanedbaných zahrad – praktický seminář, Kollárova ulice Kroměříž

Údržby zanedbaných zahrad   – praktický seminář, Kollárova ulice Kroměříž
Praktické ukázky likvidace náletových dřevin a údržby stromů pro zájemce o údržby a renovace zahrad ve vnitřních domovních blocích proběhly na Kollárově ulici v odpoledních hodinách v rámci akcí ke Dni Země 2012.
vloženo | 24/04/2012
Údržby zanedbaných zahrad   – praktický seminář, Kollárova ulice Kroměříž - podrobnosti

Krajina a lidé – neznámé Sudety – kulatý stůl pro studenty a veřejnost, Knihovna Kroměřížska

Krajina a lidé – neznámé Sudety – kulatý stůl pro studenty a veřejnost, Knihovna Kroměřížska
Dne 23.4. 2012 proběhl kulatý stůl k problematice proměn krajiny v průběhu 20. století, dokladovaný řadou fotografií, které mapují situaci na konkrétních lokalitách před 60 – 80 lety a situaci současnou.
vloženo | 23/04/2012
Krajina a lidé – neznámé Sudety – kulatý stůl pro studenty a veřejnost, Knihovna Kroměřížska - podrobnosti

Argentina – kultura a životní prostředí – beseda, OA Kroměříž

Argentina – kultura a životní prostředí  – beseda, OA Kroměříž
Beseda pro studenty OA Kroměříž o problematice rozvojové spolupráce a problémech obyčejných lidí v Argentině byla velmi zajímavá a přínosná, zejména pro společenské vědy, občanskou nauku a zeměpis. Ve spolupráci s katedrou rozvojových studií UP Olomouc budeme určitě do budoucna realizovat více akcí.
vloženo | 30/03/2012
Argentina – kultura a životní prostředí  – beseda, OA Kroměříž - podrobnosti

Světový den mokřadů

Světový den mokřadů
Dne 31.1.2012 proběhla v Knihovně Kroměřížska beseda v rámci projektového dne Gymnázia Kroměříž s Ing.Petrem Vodákem (Městský úřad Kroměříž) o problematice vodních zdrojů na kroměřížsku a v regionu dolní Hané. Beseda byla spojena s promítáním odborných filmů s tématikou vody a Světového dne mokřadů. ...
vloženo | 31/01/2012
Světový den mokřadů - podrobnosti

City of hope

City of hope
Dne 31.1.2012 proběhly v aule Obchodní akademie Kroměříž dvě besedy se studenty 1. a 2. ročníku o problematice výchovy a vzdělávání v africké Zambii, ochraně přírody a kulturních tradic v této části světa a o možnostech humanitární pomoci chudým. Akce byla spojena s finanční sbírkou a měla mimořádně ...
vloženo | 31/01/2012
City of hope - podrobnosti

Přednáška - Přírodní zajímavosti Slovenska

Přednáška - Přírodní zajímavosti Slovenska
V rámci cyklu Česko-slovenská vzájemnost proběhla na Obchodní akademii Kroměříž přednáška a beseda slovenského zoologa Vlado Slobodníka o přírodních zajímavostech na Slovensku a ekologických problémech, které tuto zemi sužují. Studenti měli kromě jiného možnost vyslechnout si výklad ve slovenštině, ...
vloženo | 21/11/2011
Přednáška - Přírodní zajímavosti Slovenska - podrobnosti

Seminář - Zpracování ovoce ze starých sadů

Seminář - Zpracování ovoce ze starých sadů
Praktický seminář z cyklu Pohledem našich předků se zabýval problematikou padaného ovoce a jeho hodnoty pro spotřebitele a snažil se ukázat cestu, kterou se lze vydat při sběru regionálních odrůd jablek, tj. zpracovat vše na mošt a uchovat ho co nejdelší období pomocí vakuování.
vloženo | 22/10/2011
Seminář - Zpracování ovoce ze starých sadů - podrobnosti

Přednáška - Šelmy ve volné přírodě

Přednáška - Šelmy ve volné přírodě
V rámci cyklu Česko-slovenská vzájemnost proběhla na Gymnáziu Kroměříž přednáška a beseda slovenského zoologa Vlado Slobodníka o šelmách našich hor. Studenti se měli možnost setkat s člověkem, který zvířatům zasvětil celý svůj život a velice dobře je zná a rozumí jim. Výklad byl zaměřen především ...
vloženo | 21/10/2011
Přednáška - Šelmy ve volné přírodě - podrobnosti

Seminář - Rybníkářství v teorii a praxi

Seminář - Rybníkářství v teorii a praxi
Praktický seminář z cyklu Pohledem našich předků se zabýval problematikou malorybníkářství v regionu a na praxi ukazoval úskalí rozvoje a podnikání v této zajímavé a neprávem opomíjené oblasti přírodních krajinných prvků. Všichni účastníci byli velmi spokojeni jak s výkladem, tak s ochutnávkami rybích ...
vloženo | 16/10/2011
Seminář - Rybníkářství v teorii a praxi - podrobnosti

Seminář - Hanácká kuchyně

Seminář - Hanácká kuchyně
Problematika tradiční hanácké kuchyně zajímá v současnosti čím dál víc lidí, kteří se vracejí zpátky ke svým kořenům. Seminář z cyklu Pohledem našich předků s praktickými ukázkami přípravy jídel byl zajímavým zpestřením naší převážně ochranářské činnosti a naznačil směr, kterým se lze do budoucna orientovat, ...
vloženo | 04/09/2011
Seminář - Hanácká kuchyně - podrobnosti

Přednáška - Choroby a škůdci ve starých sadech

Přednáška - Choroby a škůdci ve starých sadech
Nový cyklus exkurzí a přednášek s názvem Přírodní produkty a jejich využití jsme zahájili ve starém ovocném sadu v Koryčanech, kde nám byla demonstrována řada problémů, se kterými se sadaři a ovocnáři potýkají při své práci. Specificky byla exkurze zaměřena na choroby a škůdce a prořezávání starých ...
vloženo | 13/07/2011
Přednáška - Choroby a škůdci ve starých sadech - podrobnosti

Ochrana přírody v ČR a EU

Ochrana přírody v ČR a EU
V letošním roce jsme poprvé připravili pro školy ucelený program besed, přednášek a exkurzí, které si kladou za cíl přiblížit mladým lidem život našich předků a jejich sepětí s přírodou. Vedle aktivit zaměřených na tradiční práce a řemesla, výrobu a zpracování potravin jsou součástí také osvětové přednášky ...
vloženo | 30/06/2011
Ochrana přírody v ČR a EU - podrobnosti

Hanácké sekáč – 0.ročník

Hanácké sekáč – 0.ročník
V letošním roce jsme poprvé připravili pro školy ucelený program, který zahrnuje jak seznámení se unikátním Biocentrem Hráza, který již od roku 1997 vzniká poblíž města Kroměříže, ale i praktické ukázky spojené s tradičním sečením květnatých luk kosou.
vloženo | 18/06/2011
Hanácké sekáč – 0.ročník - podrobnosti

Besedy o chraně přírody v rámci MFOF v Kroměříži

Besedy o chraně přírody v rámci MFOF v Kroměříži
V rámci oslav Dne Země v Kroměříži jsme využili možnosti prezentace projektu a vystavení panelů výstavy NP Česko – Saské Švýcarsko v prostorách promítacího sálu v Muzeu Kroměřížska. Akce byla zaměřena na školy a zúčastnilo se jí celkem na 100 studentů z Obchodní akademie Kroměříž.
vloženo | 22/04/2011
Besedy o chraně přírody v rámci MFOF v Kroměříži - podrobnosti

Možnosti spolupráce na projektu pro slovenské kolegy z Gymnázia M.Hodžu v Lipt. Mikuláši

Možnosti spolupráce na projektu pro slovenské kolegy z Gymnázia M.Hodžu v Lipt. Mikuláši
Dne 15. dubna jsme využili přítomnosti slovenských pedagogů z Liptovského Mikuláše, kteří navštívili Kroměříž při příležitosti výročního setkání se svými kolegy a po dohodě s vedením Gymnázia Kroměříž jsme pro ně připravili odpolední program spojený s prezentací projektu Příroda nezná hranic.
vloženo | 15/04/2011
Možnosti spolupráce na projektu pro slovenské kolegy z Gymnázia M.Hodžu v Lipt. Mikuláši - podrobnosti
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net