NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Projekt "Příroda nezná hranic"

V pondělí 4. října 2010 byl slavnostně zahájen mezinárodního environmentální projekt "Příroda nezná hranic". Jeho realizátory jsou Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK), kteří podepsali partnerskou smlouvu v historickém sále valašskomeziříčské radnice. Projekt potrvá 36 měsíců a byl finančně podpořen z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavním cílem je mezinárodní spolupráce při aktivní ochraně přírody, výzkumu i environmentální osvětě.

Program projektu v mnohém tematicky navazuje na předchozí projekt "Valašské centrum pro udržitelný rozvoj", který v letech 2006-2008 úspěšně realizovalo SmRS ČSOP s podporou Evropského sociálního fondu. Bude posílena síť center obou organizací, která se budou věnovat především environmentální osvětě a výchově. V regionech na hranici ČR-SR se tedy opět rozšíří nabídka přednášek, vzdělávacích a odborných seminářů, akcí pro děti a mládež včetně tzv. vyloučených skupin a dalších aktivit. Výrazně rozšířen bude opět i atraktivní program práce s přírodními materiály a řemeslné dílny podporující zachování lidových řemesel.

Více se budou obě partnerské organizace věnovat praktickému managementu zvláště chráněných i jiných cenných území, odborným průzkumům zvláště hodnotných části přírody a krajiny v příhraničních oblastech či podpoře účasti občanských sdružení na řešení veřejných problémů. Významným a novým pilotním tématem bude také ochrana vody. Prostřednictvím dílčí aktivity "Studánky k pohraničí" se budou lidé aktivně zapojovat do ochrany drobných vodních zdrojů a budou získávat povědomí o ceně vody, ohrožení přírodních zdrojů a možnostech její ochrany.

Všechny akce budou přístupné zájemcům z obou republik a bude u nich kladen důraz na rozvoj česko-slovenské spolupráce. Také lektory si budou realizátoři z obou republik "zapůjčovat" mezi sebou a vzhledem ke stále zřejmější jazykové bariéře budou do akcí zapojovány i děti a mládež, které budou v praxi znovu získávat vztah k dříve blízkému jazyku. Jedním z hlavních principů projektu je společná práce v terénu, která upevňuje neformální vztahy.

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Český svaz ochránců přírody (ČSOP) patří k největším nevládním organizacím zabývajícím se konkrétní ochranou přírody v partnerských republikách. Spolupracují již 30 let a jsou mimo jiné významnou oporou a spolupracovníky státní ochrany přírody (SOP) obou států.

RNDr. Oľga Removčíková, Předsedkyně SZOPK Prievidza

Mgr. Kamil Navrátil, Předseda SmRS ČSOP Valašské Meziříčí

Zpět
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net