NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Připravované akce:

Aktualizace proběhla 6.4.2014

Aktuální komentář:

Tepla bylo už doopravdy dost
Globální oteplování je pouze mediální bublina a nic takového neexistuje! Tak s tímto tvrzením našeho ex-prezidenta asi v současnosti moc lidí nesouhlasí, zejména vlekaři a všichni, co jsou napojení na bílé sporty. Jenomže nejenom oni!!!!

Odkaz na článek
další komentáře

Pansofie a její ideály ve dnešním světě

Pansofie a její ideály ve dnešním světě
Když na sklonku života shrnul své představy Jan Ámos Komenský do spisu Pansofia, což byla druhá část jeho vrcholného díla Obecná náprava věcí lidských, měl k tomu zřejmě velmi dobrý důvod. Tehdejší evropská realita nebyla pro posledního biskupa Jednoty bratrské příliš příznivá a vzhledem ke známým skutečnostem, ...
vloženo | 14/01/2013
Pansofie a její ideály ve dnešním světě - podrobnosti

Náš svět chce být klamán 1.

Náš svět chce být klamán 1.
Klamné představy vyvolávané mediálními prostředky čím dál více vytvářejí iluzi reality našich životů. Veškeré externí interpretace událostí, které se kolem nás dějí, jsou poplatné nějakému záměru a cíli. Málokdo se dokáže ubránit soustřednému toku informací a budovat si názor postavený na základě vlastní ...
vloženo | 30/10/2012
Náš svět chce být klamán 1. - podrobnosti

Hudba jako cesta do vlastního nitra 2.

Hudba jako cesta do vlastního nitra 2.
Evropský přístup k hudbě se - ostatně jako celá kultura starého kontinentu - formuje na počátku světa antiky a je odrazem revolučních přeměn své doby. Objevuje se řada nových nástrojů a vznikající společnost, bořící prastaré náboženské mýty a cítění inklinací k novým filozofickým směrům, hledá v hudbě ...
vloženo | 29/09/2012
Hudba jako cesta do vlastního nitra 2. - podrobnosti

Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2.

Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2.
Řecká mytologie, která je pro nás zdrojem poznání duchovních světů našich vzdálených předků v tradici evropské vzdělanosti staví Chaos na počátek veškerenstva, avšak od našeho běžného chápání tohoto slova je pro antického člověka prázdným prostorem připraveným pro nevyhnutelné oživení.
vloženo | 06/08/2012
Sjednocená teorie učení – chaos jako nový řád 2. - podrobnosti

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.

Hudba jako cesta do vlastního nitra 1.
Otázka po smyslu hudby je možná příliš troufalá, je docela možné, že žádný smysl nemá, ale přece jenom je její význam pro kulturu a lidskou civilizaci natolik významný, že není možné pominout její aspekty na formování společenského chování a individuální prožívání při evoluci člověka.
vloženo | 13/07/2012
Hudba jako cesta do vlastního nitra 1. - podrobnosti

Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování

Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování
V letošním roce uběhlo již 131 let od narození významného vědce a křesťanského myslitele Pierra Teilhard de Chardin. Na první pohled by se mohlo zdát, že jeho myšlenky jsou již překonány a nemají současné přírodovědě a filozofii co nabídnout. Je to však právě naopak, ve světle nových poznatků se teprve ...
vloženo | 21/05/2012
Nedokonalost učení jako odraz evoluční svobody rozhodování - podrobnosti

Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1.

Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1.
Rozvoj kognitivních věd (tj. věd o lidském vnímání, myšlení a učení) se za posledních pár desítek let výrazně posunul dopředu. Přesto tápeme dál, a to především v oblastech týkajících se učení u velmi malých dětí, jejichž poznávací schopnosti daleko převyšují běžnou normu u dospělých a staví nás tak ...
vloženo | 14/04/2012
Sjednocená teorie učení – výzva blízké budoucnosti 1. - podrobnosti

Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme

Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme
Lidský život se odehrává v různých životních etapách, a každá z nich má svá specifika. Hinduistická filozofie hovoří o čtyřech zásadních dvacetiletých obdobích v životě muže. Do dvaceti let je žákem a učněm vzdělávajícím se v různorodých vědách a oborech, dalších dvacet let má povinnost, oženit se, ...
vloženo | 25/03/2012
Dokázat si, že si nic dokazovat nepotřebujeme - podrobnosti

Morfogenetická pole čtyřicet let poté

Morfogenetická pole čtyřicet let poté
Když Rupert Sheldrake přišel s převratnou myšlenkou o morfogenetických polích, nebral ho nikdo příliš vážně. Shromážděné podklady byly považované za zajímavé, ale vzhledem k nemožnosti je vědeckými metodami statisticky jednoznačně dokázat, byly odsunuty do oblasti neverifikovatelných teorií.
vloženo | 23/02/2012
Morfogenetická pole čtyřicet let poté - podrobnosti

Sociální podnikání jako alternativa pro budoucnost

Sociální podnikání jako alternativa pro budoucnost
Když před lety vystoupil dnes již uznávaný ekonom Muhammad Janus se svojí vizí záchrany hroutících se ekonomik Třetího světa formou mikroúvěrů poskytovaných chudým a bezzemkům, mnozí si ťukali na čelo a prorokovali brzký kolaps tohoto nového fenoménu. Podcenili ale lidský rozměr, který s sebou mikrofinancování ...
vloženo | 10/02/2012
Sociální podnikání jako alternativa pro budoucnost - podrobnosti

Tanec života kolem a v nás

Tanec života kolem a v nás
Skutečnost tak, jak ji vnímáme, neexistuje – alespoň takto nějak přibližně zní poučky různých náboženských proudů minulosti i současnosti. K tomu je pro větší serióznost třeba přidat ještě jedno slůvko – pravděpodobně – tedy, pravděpodobně neexistuje, a to proto, že není koneckonců
vloženo | 26/01/2012
Tanec života kolem a v nás - podrobnosti

Jak to vlastně tedy je s krásou 2.

Jak to vlastně tedy je s krásou 2.
Pravěké umění nám svojí barevností a proporcionalitou umožňuje nahlédnout do duše našich předků, je to ale velmi ošidná zkušenost, protože nevíme, proč vlastně tato díla vznikala a je-li možno je vůbec klasifikovat jako umění.
vloženo | 28/11/2011
Jak to vlastně tedy je s krásou 2. - podrobnosti

Je život dostatečně životaschopný?

Je život dostatečně životaschopný?
Mozek je geniální v tom, že si umí poradit s přehršlí informací jednoduše tak, že je prostě vytěsní a odsune do nevědomých sfér, kde dále čekají na další instrukce. Můžeme si to celé představit jako míč naplněný vodou, kde vědomí je tenká vrstva povrchu a nevědomí celý vnitřní prostor.
vloženo | 03/11/2011
Je život dostatečně životaschopný? - podrobnosti

Věci jsou a pak zas nejsou

Věci jsou a pak zas nejsou
Važme si věcí, které nás provázejí životem, protože nikdy nevíte, co se může stát. Naše uspěchaná doba nás nutí neustále myslet na budoucnost, případně přehodnocovat děje minulé, a tak nám vůbec nezbývá čas na prožitky přítomnosti, podle řady psychologů a filosofů to nejdůležitější v životě lidském.
vloženo | 01/10/2011
Věci jsou a pak zas nejsou - podrobnosti

Hledači Svatého grálu a teorie mírně řečeno přitažená za vlasy

Hledači Svatého grálu a teorie mírně řečeno přitažená za vlasy
Možná, že se veškerá duchovní hnutí mýlí a jejich cesty za Svatým grálem, Královstvím nebeským, budhistickou nirvánou a dalšími nedostupnými metami jsou pouhou metaforou něčeho jiného. Možná, že tajemství světa se skrývají zcela paradoxně a jednoduše v prostém běhu věcí a pod rozvlněnou ženskou sukní. ...
vloženo | 12/09/2011
Hledači Svatého grálu a teorie mírně řečeno přitažená za vlasy - podrobnosti

Ochrana přírody a její meze v naší společnosti

Ochrana přírody a její meze v naší společnosti
Každý z nás se denodenně setkává s nějakou formou ochrany přírody či jejich zbytků ve svém okolí, a ať už chtěně či nechtěně musí nějakým způsobem na danou situaci reagovat. Nemusí se nutně jednat o mediální kauzy typu kůrovcové kalamity na Šumavě či občasného vzedmutí se odporu proti zatoulaným vlkům ...
vloženo | 20/08/2011
Ochrana přírody a její meze v naší společnosti - podrobnosti

Co je vlastně smyslem vzdělání 4.

Co je vlastně smyslem vzdělání 4.
Druhým cílem vzdělávací reformy je podle mého soudu nutnosti přizpůsobit se většině a pracovat ve prospěch celku. Nemusí jít nutně o nějakou light socialistickou verzi zapojení člověka do věcí veřejných (v tomto případě už vůbec ne do Věcí veřejných!), ale o nezbytnost vytváření kontaktní a komunikační ...
vloženo | 03/08/2011
Co je vlastně smyslem vzdělání 4. - podrobnosti

Teorie Gaia – víra znovuzrozená?

Teorie Gaia – víra znovuzrozená?
Náboženské a filosofické kontexty chápání sebe sama jako součásti vyššího celku vedou člověka k pokoře před neznámem a k důvěře ve vyšší, spravedlivější řád než jaký prožívá na Zemi. Tato víra provází lidstvo od probouzení individuálního vědomí vlastní identity při paleolitické revoluci přes peripetie ...
vloženo | 28/07/2011
Teorie Gaia – víra znovuzrozená? - podrobnosti

Co je vlastně smyslem vzdělání 3.

Co je vlastně smyslem vzdělání 3.
V tomto okamžiku nám nezbývá nic jiného, než se pokusit znovu definovat smysl vzdělání pro období druhé dekády 21.století a snažit se do něj zapracovat aktuální potřeby naší společnosti, protože jinak dojde k oddělení učiva od reality, což by mohlo vést k tvorbě dualistického paradigmatu nechtěně vytvářeného ...
vloženo | 08/07/2011
Co je vlastně smyslem vzdělání 3. - podrobnosti

Jak to vlastně tedy je s krásou 1.

Jak to vlastně tedy je s krásou 1.
Některá slova mají přesné významy a dokážeme si pod nimi představit konkrétní věci, s některými je to horší. Například židle a krása. Při vyslovení či přečtení prvního pojmu si každý z nás celkem bez problémů představí židli, protože je to předmět všeobecně známý.
vloženo | 21/06/2011
Jak to vlastně tedy je s krásou 1. - podrobnosti

Karty jsou rozdány evidentně v náš prospěch

Karty jsou rozdány evidentně v náš prospěch
Budoucnost klepe na dveře s nebývalou intenzitou, a nevím, jestli si to všichni dostatečně jasně uvědomují. Globální svět dosáhl stupně rozvoje do té míry, že válka v Africe má přímé důsledky na život obyvatel třeba v Číně, Evropa se otřásá skandály členských zemí a snaží se za každou cenu udržet jednotu ...
vloženo | 13/06/2011
Karty jsou rozdány evidentně v náš prospěch - podrobnosti

Co je vlastně smyslem vzdělání 2.

Co je vlastně smyslem vzdělání 2.
Rok 1989 vtrhl do našich škol, nebývale zamával jejich kamennými jistotami a zdálo se, že se blýská na lepší časy, že se konečně dostane širokému spektru lidí dostatečného a hlubokého poznání, a to nejen v oblasti věd exaktních, ale i v
vloženo | 07/06/2011
Co je vlastně smyslem vzdělání 2. - podrobnosti

Poezie reality a realita poezie

Poezie reality a realita poezie
Je to dost zvláštní kombinace slov, poezie a realita, nezdá se Vám? Čím to, proč jsou tyto dva pojmy tak odlišně chápány. Naše realita je, alespoň dle mého soudu to, co prožíváme v daném okamžiku, teď, nyní, nebo jak bychom to časově ohraničili. Potom je realita chápána také v širším smyslu jako skutečnost, ...
vloženo | 20/05/2011
Poezie reality a realita poezie - podrobnosti

Co je vlastně smyslem vzdělání 1.

Co je vlastně smyslem vzdělání 1.
Otázku po smyslu vzdělání je třeba klást právě proto, že si ji už skoro nikdo neklade. Každého zainteresovaného zajímá spíše pedagogický trihller s detektivní zápletkou nazvaný Nové maturity – co se nakonec odhalí a jak to všechno dopadne, kdo je viník a jestli bude po zásluze potrestán. Herci v tomto ...
vloženo | 10/05/2011
Co je vlastně smyslem vzdělání 1. - podrobnosti

Oč tu vlastně běží?

Oč tu vlastně běží?
V nelehké situaci středního školství, kdy se po dlouhých a vleklých přípravách letos poprvé naši maturanti setkávají s novou formou zkoušky dospělosti, poněkud zapadá smysl a důvod zavádění této formy srovnávací zkoušky, kvůli kterému se odborná a laická společnost štěpí na její příznivce a odpůrce. ...
vloženo | 22/04/2011
Oč tu vlastně běží? - podrobnosti

Barbaři před branami, anebo ještě ne?

Barbaři před branami, anebo ještě ne?
Kromě jiných zvláštností je éra 20. a 21. století specifická nevídaným rozmachem technologií, který bere dech a je ukázkou vysoké inteligence a potenciálu lidského druhu - ale to pouze na straně jedné. Druhou stranou mince je absolutní chudoba a beznaděj v minimálně jedné třetině světa, především tzv. ...
vloženo | 28/03/2011
Barbaři před branami, anebo ještě ne? - podrobnosti

Je to jenom úhel pohledu

Je to jenom úhel pohledu
Dnes a denně slýcháme zprávy, že se rozevírají nůžky mezi světem bohatých a chudých. Tato situace se ovšem v dějinách cyklicky opakuje a v naprosté většině případů vyvolává revoluční změny, které destabilizují na dlouhou dobu danou společnost.
vloženo | 07/02/2011
Je to jenom úhel pohledu - podrobnosti

Relativismus evoluce a spokojený život bakterií

Relativismus evoluce a spokojený život bakterií
Když už se bavíme o rozvoji a jeho významu pro další život, zkusme se zamyslet nad jeho základní ideou a filosofií. Je vlastně evoluce života - ale i společnosti - tak pozitivní, jak se v našich končinách traduje, anebo na ní lze najít tu a tam nějakou šmouhu, která její význam poněkud relativizuje? ...
vloženo | 23/01/2011
Relativismus evoluce a spokojený život bakterií - podrobnosti

Jsou to ale paradoxy, viďte?

Jsou to ale paradoxy, viďte?
Jako nelze hodnotit minulost podle současných kritérií, stejně tak nelze předvídat budoucnost na základě našich soudobých technologických znalostí. Vývoj si jde svými cestami a zdánlivé maličkosti mohou v kontextu celku vyvolat neuvěřitelné reakce.
vloženo | 17/01/2011
Jsou to ale paradoxy, viďte? - podrobnosti

Ztráta identifikace s nadčasovými ideály společnosti

Ztráta identifikace s nadčasovými ideály společnosti
Hledání a odkrývání kořenů je vždy práce namáhavá, často se při ní člověk řádně zapotí a ne vždy je zaručeno, že se mu podaří narazit na ten pravý centrální kořen, jímž je strom či keř ukotven mezi nebem a zemí, a odolává větrům i dalším rozmarům počasí, které ho provází celým životem, a často také ...
vloženo | 20/12/2010
Ztráta identifikace s nadčasovými ideály společnosti - podrobnosti

O vývoji civilizací a environmentalismu

O vývoji civilizací a environmentalismu
Environmentalismus opravdu nemůžeme chápat jako izolovanou vědeckou disciplínu, která se zabývá víceméně odtažitými problémy současného světa. Je to naopak dynamická věda snažící se reagovat na aktuální situaci jak v oblasti ekologické, tak
vloženo | 10/10/2010
O vývoji civilizací a environmentalismu - podrobnosti

Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 2.

Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 2.
V minulých Sbornících jsem analyzoval situaci ve školství vzhledem k projektovému vyučování a vztahu učitelů k této vzdělávací metodě. Budu pokračovat vztahem žáků k projektům, ale nejdříve je nutno konstatovat následující - je opravdu potřeba stanovit vyšší vzdělávací cíle a hodnoty, než vše pouze ...
vloženo | 07/10/2010
Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 2. - podrobnosti

O trvalosti a erozi základních lidských hodnot

O trvalosti a erozi základních lidských hodnot
Pojem základní lidská hodnota je provokující. Nelze ho totiž uchopit úhlem pohledu současného západního vědeckého světového názoru, který pracuje zásadně s exaktními experimentálně ověřitelnými fakty a jakoukoliv jinou alternativu ve vztahu k okolnímu světu neuznává
vloženo | 26/09/2010
O trvalosti a erozi základních lidských hodnot - podrobnosti

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva
Výchova a vzdělávání vždy hrály určující úlohu pro společnost, protože ta si s jejich pomocí nastavuje parametry etických a morálních hodnot jedinců, mravního řádu a duchovního klimatu a v neposlední řadě také ekonomické mantinely a zákony pro podnikání, směnu
vloženo | 02/09/2010
O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva - podrobnosti

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů
Konzumní společnost – co si vlastně pod tímto termínem představit? Je to především její orientace na spotřebu a konzum v chování, co je klíčovým faktorem charakterizujícím daný typ společnosti.
vloženo | 07/06/2010
O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů - podrobnosti

O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací

O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací
Proces globalizace jednoznačně podporuje zájmy bohatých a vlivných lidských skupin (euroamerická civilizace) na úkor ostatních, kterým je vnucován model chování odpovídající finančním zájmům mocných. Vliv globalizace není zdaleka pouze negativní, má řadu velmi kladných aspektů
vloženo | 22/05/2010
O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací - podrobnosti

O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu k přírodnímu prostředí

O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu k přírodnímu prostředí
Přírodní prostředí bylo vždy pro jedince určující. Poskytuje totiž potravu, úkryt, životní prostor, vymezuje akční rádius, ovlivňuje vzorce instinktivního chování a má řadu dalších funkcí.
vloženo | 10/05/2010
O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu k přírodnímu prostředí - podrobnosti

Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 1.

Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 1.
V minulém Sborníku jsem psal úvodník na téma využití projektů ve školní praxi a jejich smysluplné realizaci. Zde bych se rád věnoval pohledu žáka na danou problematiku. Nejdříve si ale musíme ujasnit názory pedagogů. Ze své učitelské zkušenosti vím, že většina kantorů se staví k projektovým aktivitám ...
vloženo | 03/05/2010
Poznámka k projektové výuce a pohledu učitele a žáka 1. - podrobnosti

Konzumní společnost a životní styl

Konzumní společnost a životní styl
Pojem konzumní společnosti je velmi častým a citovaným výrazem, objevujícím se v řadě médií - a to v různých souvislostech. Ne vždy však je jasné, jaký obsah se pod tímto doopravdy skrývá. Je konzum (čehokoliv) a jevy z toho plynoucí opravdu tak obecný
vloženo | 04/04/2010
Konzumní společnost a životní styl - podrobnosti

Promluva k vychovatelům

Promluva k vychovatelům
PŘIKÁZAL JSEM proto povolat vychovatele a řekl jim: „Vaším úkolem není zabíjet v lidských mláďatech člověka, ani dělat z nich mravence, kteří mají žít v mraveništi. Nepovažuji za důležité, bude-li člověk více nebo méně uspokojen. Důležité je, bude-li
vloženo | 15/03/2010
Promluva k vychovatelům - podrobnosti

Úvod o příčinách nezájmu o okolní svět a možných důsledcích

Úvod o příčinách nezájmu o okolní svět a možných důsledcích
Situace současného západoevropana je nejlepší za posledních – řekněme – deset tisíc let, což pouze eufemisticky naznačuje, že se máme opravdu dobře. Důležité je si uvědomit, že tato situace není zásluhou naší pracovitosti, ale spíše stojí na minulých
vloženo | 27/02/2010
Úvod o příčinách nezájmu o okolní svět a možných důsledcích - podrobnosti

Poznámka k projektové výuce a vizích pro budoucnost

Poznámka k projektové výuce a vizích pro budoucnost
Projektovou výuku můžeme rozčleňovat a dělit podle různých kritérií. Pro naši potřebu jsem je rozdělil na virtuální, praktické a herní, přičemž pochopitelně vzniká řada mezistupňů a přechodových stádií. Dále musíme použít časové hledisko, takže existují dvouhodinové, denní, týdenní, celoroční, průběžné ...
vloženo | 20/01/2010
Poznámka k projektové výuce a vizích pro budoucnost - podrobnosti

Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání

Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání
Projektová výuka a projekty obecně jsou v současné době velmi žádané ve školním výchovně vzdělávacím procesu, který je považován bez jimi daných principů jako strnulý a málo „moderní“. Klíčem pro pochopení této situace je sám slovní pojem moderní, který je zastřen řadou významů, jež mu přikládáme.
vloženo | 15/11/2009
Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání - podrobnosti

K alternativám vzdělávání a cestě k cíli – úvod ke Sborníku

K alternativám vzdělávání a cestě k cíli – úvod ke Sborníku
Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systé¬mu a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou „alter¬nativou“ EVVO - Výchova o Zemi. Doplněním textů jsou další herní varianty pro EVVO a identifi¬kace globálních problémů v ...
vloženo | 04/10/2009
K alternativám vzdělávání a cestě k cíli – úvod ke Sborníku - podrobnosti

Úvod o možných budoucnostech a reálných možnostech naší planety

Úvod o možných budoucnostech a reálných možnostech naší planety
Svět je těhotný potencialitou milionu možností cest k budoucnosti. Tento citát jasně vymezuje prostor pro dané téma. Nejsme schopni předvídat vlastní budoucnost, jsme schopni pouze plánovat a stanovovat si cíle a vytvářet si k nim cestu, čímž jsme úzce
vloženo | 10/09/2009
Úvod o možných budoucnostech a reálných možnostech naší planety - podrobnosti

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku
Ve třetím pokračování Sborníků 2008 jsme se zaměřili především na tzv. hlubinnou ekologii , marketingový audit školy, sys¬témy a metody vyučování a pochopitelně další zásobník her. Pokud bychom potřebovali k pochopení působení EVVO na žáky a studenty nějakou klasifikaci, tak hlubinné ekologii patří ...
vloženo | 21/08/2009
K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku - podrobnosti

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku
Druhý díl Sborníků je zaměřen na především na proble¬matiku globální výchovy a image školy. Doplňuje tak díl první, který byl věnován kromě základního souboru EVVO her glo¬bálnímu rozvojovému vzdělávání, problematice blízké budouc¬nosti z hlediska ekologického pohledu a některým prvkům a doplňkům v ...
vloženo | 10/05/2009
Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku - podrobnosti

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku
Problematika výchovy a na ni navazujících vzdělávacích procesů je velmi komplikovaná záležitost nedávající spát mno¬hým pedagogům, praktikům i teoretikům v oboru, který provází lidstvo od úsvitu dějin a je na něm založena civilizační úroveň jednotlivých kultur, jež se objevují v celé historii lidstva. ...
vloženo | 02/03/2009
K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku - podrobnosti

Úvod o krajině a jejím odrazu v lidské mysli

Úvod o krajině a jejím odrazu v lidské mysli
Zajímavou otázkou je, jakým způsobem se okolní krajina odráží v myslích různých a jistě rozdílných lidí. Má stejnou barvu, tajemství obzoru, tušení souvislosti pro každého z nás či nikoliv? Zřejmě je to stejné jako s vnímáním výtvarného díla. Hodně záleží na zkušenosti,
vloženo | 12/03/2008
Úvod o krajině a jejím odrazu v lidské mysli - podrobnosti

Poznámka o poznání skutečnosti

Poznámka o poznání skutečnosti
Existují dva typy poznání. První je takové, která vás umisťuje a uvádí do vašeho skutečného postavení. Rozeznáte sever od jihu, borovici od jedle, víte, na které straně se objeví měsíc, odkud teče voda, co se děje s odpadky, jak se podává ruka, jak se brousí
vloženo | 20/02/2008
Poznámka o poznání skutečnosti - podrobnosti

O člověku, krajině a domech

O člověku, krajině a domech
O člověku, krajině a domech lze uvažovat z mnoha různých hledisek – zkusme se zamyslet nad předkládanou úvahou z pera Chalíla Džibrána a transformovat ji na současnou společnost (a sami na sebe). Je to opravdu pouze sen, iluze a neuskutečnitelná vize, která realitě neříká zhola nic, nebo se jedná o ...
vloženo | 10/01/2008
O člověku, krajině a domech - podrobnosti

O historických souvislostech a vztahu k životnímu prostředí

O historických souvislostech a vztahu k životnímu prostředí
Bylo by velmi zajímavé vysledovat zpětně okamžik, kdy si člověk uvědomil hodnotu okolní přírody bez návaznosti na energetickou a potravní potřebu, která samozřejmě tento vztah vždy určovala. Lidské společenství
vloženo | 08/01/2008
O historických souvislostech a vztahu k životnímu prostředí - podrobnosti

O konzumním způsobu využívání přírodních a obnovitelných zdrojů

O konzumním způsobu využívání přírodních a 
obnovitelných zdrojů
Konzumní společnost – co si vlastně pod tímto termínem představit? Je to především její orientace na spotřebu a konzum v chování, co je klíčovým faktorem charakterizujícím daný typ společnosti. Nejlépe pro pochopení je vycházet z potřeb jednotlivců a aplikovat daná fakta na celek. To, co člověk ...
vloženo | 03/01/2008
O konzumním způsobu využívání přírodních a 
obnovitelných zdrojů - podrobnosti

O ekonomii a biodiverzitě

O ekonomii a biodiverzitě
Ekonomické zákony jsou neúprosným soudcem a hlídačem lidské prosperity. Určují cenu zboží na trhu, umožňují mnohým zbohatnout, nastavují zrcadlo své době a jsou klíčem k osudu naprosté většiny lidí spolužijících na Zemi. Je ale opravdu ekonomie tou pravou vyvolenou vědou, která nás má natolik ovlivňovat, ...
vloženo | 29/12/2007
O ekonomii a biodiverzitě - podrobnosti

O diverzitě v lidském myšlení

O diverzitě v lidském myšlení
Bezesporu zajímavou a neprobádanou vlastností lidské mysli je touha po poznání, po vysvětlení jevů nacházejících se v životním prostoru člověka, po začlenění sama sebe do souvislostí a procesů evolučního vývoje. Lidé si odpradávna kladli základní otázky po smyslu své existence a je zajímavé, že většina ...
vloženo | 20/12/2007
O diverzitě v lidském myšlení - podrobnosti

O rozmanitosti živého, p(levelu) a hrách

O rozmanitosti živého, p(levelu) a hrách
Biodiverzita, neboli rozmanitost živého (či života), se stává v současném vědeckém světě jedním ze základních ekologických fenoménům, kterému je věnováno spousta prostoru pro diskusi, je v oblasti zájmu farmaceutických firem a je jedním ze strategických pilířů tzv. zelené politiky, jež se orientuje ...
vloženo | 15/12/2007
O rozmanitosti živého, p(levelu) a hrách - podrobnosti

Biodiverzita a společnost

Biodiverzita a společnost
Život v současném západním světě je jednou z nejšťastnějších epoch, které lidstvo zažilo. Pokud budeme vycházet ze statistik, tak nikdy v historii nebylo tolik lidí v dané kultuře uspokojeno materiálními statky, které se nám dokonce hromadí a mnohdy ani nevíme co s nimi. Nikdy nebylo tolik lidí podrobováno ...
vloženo | 10/12/2007
Biodiverzita a společnost - podrobnosti

Soubor ukazatelů k posuzování účinnosti environmentálního působení školy

Soubor ukazatelů k posuzování účinnosti environmentálního působení školy
Soubor ukazatelů k posuzování účinnosti environmentálního působení školy ve spolupráci s učiteli mnoha jihomoravských základních škol a s pedagogickými pracovníky středisek ekologické výchovy sdružených v Pavučině.
vloženo | 10/12/2007
Soubor ukazatelů k posuzování účinnosti environmentálního působení školy - podrobnosti

O komunistickém envirosvětě budoucnosti

O komunistickém envirosvětě budoucnosti
Ideální společnost neexistuje. Žádná společnost existující v lidské historii tento čestný přídomek nemůže získat, protože vlastně nevíme, co je měřítkem ideálu a jak nastavit pravidla pro tuto prestižní soutěž.
vloženo | 03/12/2007
O komunistickém envirosvětě budoucnosti - podrobnosti

Směry a proudy environmentální výchovy

Směry a proudy environmentální výchovy
Ve světě můžeme ve vývoji ekologické výchovy nalézt několik etap. Jejich praktický přehled najdete v dnešním článku.
vloženo | 02/12/2007
Směry a proudy environmentální výchovy - podrobnosti

Vybrané úryvky z hodnocení – ekologická výchova

Vybrané úryvky z hodnocení – ekologická výchova
Výchova k větší ekologické citlivosti je přitom velice delikátní záležitost. Je-li prováděna jen formálně, vede přímo k opaku zamýšleného cíle. Rozhodně ji nelze redukovat na výchovu dětí a mládeže. Velká část starostů měst a obcí je ekologicky negramotná, o poslancích a senátorech nemluvě. Citelně ...
vloženo | 29/11/2007
Vybrané úryvky z hodnocení – ekologická výchova - podrobnosti

O globalizaci v souvislostech s klimatickými změnami

O globalizaci v souvislostech s klimatickými změnami
Jak souvisí globální změny klimatu s globalizací? Otázka je to zdálivě jednoduchá, ale s odpovědí může být problém. Ano jistě, souvisí – ale jak!? Měnící se klima vyvolává řadu změn zemědělstvím počínaje a ekonomickými ztrátami pojišťoven konče. Mimochodem ty byly první, kdo oficiálně přiznal, že se ...
vloženo | 25/11/2007
O globalizaci v souvislostech s klimatickými změnami - podrobnosti

Filosofická ekologie - úryvky

Filosofická ekologie - úryvky
První, často nevědomou premisou je tu představa Boha dobrého a světa Božího. Z této představy pak vychází problém, totiž problematičnost zla. Zlo by vlastně nemělo být. Všedobrý a všemohoucí Bůh nemohl stvořit zlo. Nemohl je vytvořit ani člověk Bohem stvořený, a proto též dobrý. Přesto je zlo skutečné. ...
vloženo | 16/11/2007
Filosofická ekologie - úryvky - podrobnosti

O environmentalismu a jeho současné roli v lidském myšlení

O environmentalismu a jeho současné roli v lidském myšlení
Co si vlastně má člověk věci nepříliš znalý představit pod pojmem environmentalismus? Je to velmi složité slovo zavánějící rozkladným pachem různých dalších – ismů, které hlásají nezvratné pravdy a vnucují lidem svoji vizi fungování světa dle pravidel nastavených vůdčími duchy těchto – ismů. Lidé mají ...
vloženo | 08/11/2007
O environmentalismu a jeho současné roli v lidském myšlení - podrobnosti

Cesta vědy (2.)

Cesta vědy (2.)
Wajang uling, indonéské stínové loutkové divadlo. Částečně učenec a částečně mystický vypravěč tu předvádí scény z velkého indického eposu Mahábhárata. Je to pověst o boji mezi dvěma rodinami. Morální hra o dobru a zlu. To je starý známý mýtus. Velký obraz s nadčasovým vysvětlením. Tato moudrost je ...
vloženo | 05/11/2007
Cesta vědy (2.) - podrobnosti

Závod s časem

Závod s časem
Předkládaný kaleidoskopicky řazený soubor textů ukazuje současnou éru jako dobu plnou rozporuplných ideologií a velmi rozdílných teorií týkajících se stavu životního prostředí a možných scénářů vývoje směrem k blízké i vzdálené budoucnosti. Vychází z mediální roztržky mezi bývalým viceprezidentem USA ...
vloženo | 04/11/2007
Závod s časem - podrobnosti

Cesta vědy (1.)

Cesta vědy (1.)
My lidé jsme vypravěči. Na začátku byl velký třesk. Začátek vesmíru a času. Naprostá prázdnota. Všechny přírodní síly byly jako jedna naprostá jednoduchost v beztvaré prázdnotě. Z kolébky horkých kvarků se vytvořily protony a neutrony. Během pár minut si některé zvolily své kariéry jako jádra buněk.
vloženo | 20/10/2007
Cesta vědy (1.) - podrobnosti

Přehled hlavních ekologických problémů současného světa

Přehled hlavních ekologických problémů současného světa
Přehled hlavních problémů dnešní doby.. Světová populace roste; potraviny, voda, vzdělání, bydlení a zdravotní péče musí s tímto růstem držet krok..Sladká voda se stává v některých regionech světa nedostatkovou ..
vloženo | 03/10/2007
Přehled hlavních ekologických problémů současného světa - podrobnosti

O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu k přírodnímu prostředí

O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu 
k přírodnímu prostředí
Přírodní prostředí bylo vždy pro jedince určující. Poskytuje totiž potravu, úkryt, životní prostor, vymezuje akční rádius, ovlivňuje vzorce instinktivního chování a má řadu dalších funkcí. U člověka navíc formuje jeho postoje a způsoby chování ve společnosti, rozvoj sociálních a komunikativních ...
vloženo | 30/09/2007
O zodpovědnosti a lidském svědomí ve vztahu 
k přírodnímu prostředí - podrobnosti

Věda versus humanismus

Věda versus humanismus
Většina lidí dnes soudí, že patří k živočišnému druhu, který je schopen řídit svůj vlastní osud. To je víra, ne věda. Nikdy nemluvíme o tom, že jednoho dne se velryby nebo gorily stanou vládci nad svým vlastním osudem. Tak proč lidé?
vloženo | 08/09/2007
Věda versus humanismus - podrobnosti

O příčinách a následcích globalizace v chování lidských skupin a populací

O příčinách a následcích globalizace v chování 
lidských skupin a populací
Proces globalizace jednoznačně podporuje zájmy bohatých a vlivných lidských skupin (euroamerická civilizace) na úkor ostatních, kterým je vnucován model chování odpovídající finančním zájmům mocných. Vliv globalizace není zdaleka pouze negativní, má řadu velmi kladných aspektů – vzdělanost šířená internetem, ...
vloženo | 20/08/2007
O příčinách a následcích globalizace v chování 
lidských skupin a populací - podrobnosti

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva

O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva
Výchova a vzdělávání vždy hrály určující úlohu pro společnost, protože ta si s jejich pomocí nastavuje parametry etických a morálních hodnot jedinců, mravního řádu a duchovního klimatu a v neposlední řadě také ekonomické mantinely a zákony pro podnikání, směnu zboží a další formy komunikace mezi lidskými ...
vloženo | 15/08/2007
O výchově a vzdělávání pro lepší budoucnost lidstva - podrobnosti

O vývoji civilizací a environmentalismu

O vývoji civilizací a environmentalismu
Environmentalismus opravdu nemůžeme chápat jako izolovanou vědeckou disciplínu, která se zabývá víceméně odtažitými problémy současného světa. Je to naopak dynamická věda snažící se reagovat na aktuální situaci jak v oblasti ekologické, tak politicko-sociální a ekonomicko-tržně-hospodářské s přihlédnutím ...
vloženo | 05/07/2007
O vývoji civilizací a environmentalismu - podrobnosti

O nasycenosti a nenasycenosti …

O nasycenosti a nenasycenosti …
Složky životního prostředí jsou tradičně chápány jako tři základní – půda, voda a vzduch. Těmito složkami však prolíná řada dalších úrovní, jako například industrializace a urbanizace prostoru, dopravní infrastruktura, městské aglomerace – celý komplex dalších úrovní. S trochou nadsázky můžeme přirovnat ...
vloženo | 01/04/2007
O nasycenosti a nenasycenosti … - podrobnosti
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net