NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání

Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání
Projektová výuka a projekty obecně jsou v současné době velmi žádané ve školním výchovně vzdělávacím procesu, který je považován bez jimi daných principů jako strnulý a málo „moderní“. Klíčem pro pochopení této situace je sám slovní pojem moderní, který je zastřen řadou významů, jež mu přikládáme.
vloženo | 15/11/2009
Poznámka k projektové výuce a modernímu pojetí vzdělávání - podrobnosti

K alternativám vzdělávání a cestě k cíli – úvod ke Sborníku

K alternativám vzdělávání  a cestě k cíli  – úvod ke Sborníku
Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systé¬mu a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou „alter¬nativou“ EVVO - Výchova o Zemi. Doplněním textů jsou další herní varianty pro EVVO a identifi¬kace globálních problémů v ...
vloženo | 04/10/2009
K alternativám vzdělávání  a cestě k cíli  – úvod ke Sborníku - podrobnosti

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku

K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku
Ve třetím pokračování Sborníků 2008 jsme se zaměřili především na tzv. hlubinnou ekologii , marketingový audit školy, sys¬témy a metody vyučování a pochopitelně další zásobník her. Pokud bychom potřebovali k pochopení působení EVVO na žáky a studenty nějakou klasifikaci, tak hlubinné ekologii patří ...
vloženo | 21/08/2009
K hlubinné ekologii a marketingovému auditu – úvod ke Sborníku - podrobnosti

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku

Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku
Druhý díl Sborníků je zaměřen na především na proble¬matiku globální výchovy a image školy. Doplňuje tak díl první, který byl věnován kromě základního souboru EVVO her glo¬bálnímu rozvojovému vzdělávání, problematice blízké budouc¬nosti z hlediska ekologického pohledu a některým prvkům a doplňkům v ...
vloženo | 10/05/2009
Ke globální výchově, kompetencím a image – úvod ke Sborníku - podrobnosti

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku

K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku
Problematika výchovy a na ni navazujících vzdělávacích procesů je velmi komplikovaná záležitost nedávající spát mno¬hým pedagogům, praktikům i teoretikům v oboru, který provází lidstvo od úsvitu dějin a je na něm založena civilizační úroveň jednotlivých kultur, jež se objevují v celé historii lidstva. ...
vloženo | 02/03/2009
K herním aktivitám ve školním prostředí – úvod ke Sborníku - podrobnosti

1 24 5

Zpět
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net