NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Ekocentrum Planorbis 2008/9

Ekocentrum Planorbis 2008/9

Projekt Ekocentrum Planorbis 2008/9 se zaměřuje na osvětovou činnost v co nejširším pojetí - od aktivit obecných ( konzultace s občany, spolupráce s institucemi, spolupořádání akcí) ke konkrétním záležitostem (tisk pohledů s tématikou ochrany přírody, propagačního letáku Ekocentra, uspořádání čtyř tématických výstav fotografií a textů, zpracování dvou sad výukových listů pro pedagogy a studenty s tématikou globálních problémů a tvorbu plakátů s tématikou ekologických problémů (6) a sady 25 plakátů – souhrnná výstava Krajiny Zlínského kraje.

Cílem je tedy rozšiřování a propagace myšlenek trvale udržitelné společnosti formou (podpořenou KÚ Zlín), kterou jsme začali již v loňském roce a to ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska a dalšími subjekty.

Cílem obecných aktivit je zlepšení informovanosti občanů o aktuálních problémech, které před námi v oblasti ochrany přírody a EOVV stojí, a které je třeba řešit - např. konzumně spotřební společnost, která u nás od roku 1989 vzniká, dopravní situace ve městě, údržba veřejné zeleně, odpadové hospodářství.

Cílem konkrétních aktivit je formou buď textových matriálů, nebo výstav, besed podpořit obecné povědomí o tom, že i na tomto poli se něco děje, a že občanská sdružení se stávají samozřejmou součástí života města i vesnice, a můžou být i pozitivně integrovanou součástí naší společnost a iniciovat procesy ochrany přírody.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net