NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Evropskou přírodou mladýmy očima

Evropskou přírodou mladýmy očima

A. Název projektu:

Evropskou přírodou mladýma očima

B. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektuMgr. Kamil Navrátil, statutární zástupce OS LOCUSC. Popis projektu1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění

Hlavním cílem projektu je rozvíjení znalostí a vědomostí o Evropské unii a jejím vztahu k životnímu prostředí – a to jak v rámci celkových koncepcí a vizí do budoucna, tak i současný stav legislativy v jednotlivých zemích EU v rámci kampaně MŠMT Evropa mladýma očima.Dílčími cíly jsou pak konkrétní výstupy projektu (viz dále):

a) putovní výstava 12 panelů, b) besedy pro školy, c) tištěné propagační materiály, d) výstava fotografií2. Stručný popis projektu

1.fázeV rámci informační kampaně o Evropské unii vytvoříme v první fázi projektu 12 informačních panelů 100 x 70cm sestavitelných do přenosného paravánu, jejichž obsahem bude problematika ochrany přírody v různých zemích Evropy a základní principy trvale udržitelného vývoje společnosti. Dále pak připravíme propagační a prezentační materiály k projektu (infolisty, plakáty, informační brožuru) a v listopadu a prosinci zahájíme besedy a výstavní činnost – v září a říjnu připravené a vytištěné plnobarevné panely budou součástí besed na téma „EU a legislativní rámec ochrany přírody“ a „Možnosti a vize pro budoucí Evropu – potravinová politika a my“. V říjnu také bude vyhlášena fotografická soutěž „ Jak vidíme EU“ pro studenty škol – budou mít možnost zužitkovat své prázdninové zážitky a vystavit své práce na vernisáži v Knihovně Kroměřížska.2.fázePanely putovní výstavy pak budeme instalovat především ve druhé fázi projektu – kampaně ve školách v regionu – cca v týdenních až čtrnáctidenních intervalech a budeme je spojovat s besedami a přednáškami na dané téma, týkající se především zákonů na ochranu přírody a krajiny, možností úspor energií a alternativním zdrojům, zemědělské politice EU, problematice dopravy ve členských zemích. Na tvorbě panelů a doplňkových materiálů se budou podílet studenti a žáci škol v regionu, v rámci přednášek oslovíme studenty s přímou zkušeností s pobytem v zemích EU (brigády, jazykové pobyty) aby se podělili o své zkušenosti s ostatními. Ve druhé fázi projektu budeme vystavovat panely společně s vybranými fotografiemi (vítěznými snímky studentů) soutěže „ Jak vidíme EU“.Další částí projektu budou grafické a textové materiály prezentující a propagující ochranu přírody a krajiny v evropském kontextu. Panely a propagační materiály budou vystaveny na informačním portále www.naucnastezka.cz, kde jim bude vyhrazen i komunikační prostor a bude možno se zde dozvědět základní informace o projektu a problematice, jež řeší.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net