NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

EVVO ve školní praxi 2007

EVVO ve školní praxi 2007

Hlavním cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, vedoucích ke zvyšování vzdělanosti a flexibility pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol a školských zařízení Zlínského kraje v oblasti environmentální výchovy (EVVO). Vyškolení pracovníci získají odborné znalosti a podkladové materiály pro začlenění metodiky „EVVO ve školní praxi 2007“ do svých škol a zároveň budou mít aktivní přístup k internetové verzi programu.Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností nestátní neziskové organizacePředkládaný projekt „EVVO ve školní praxi 2007“ zaplňuje citelnou mezeru v oblasti environmentálního vzdělávání na středních školách v regionu Zlínského kraje (ale pochopitelně i v krajích jiných) a snaží se řešit danou situaci vytvořením podkladových výukových materiálů, které budou reflektovat současné poznatky v dané oblasti a převádět je pomocí počítačových prezentací do srozumitelného jazyka odpovídajícího věku a vzdělanostní úrovni konečných příjemců.

Projekt „EVVO ve školní praxi 2007“ je potřebný zejména z hlediska kvality poznatků z oblasti trvale udržitelného rozvoje společnosti. Nutnost řady ekonomických změn ve společnosti musí být podpořena teoretickou základnou, která umožní lepší pochopení principů ochrany přírody a zdrojů surovin. ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž realizuje řadu projektů zabývajících se environmentální výchovou (již od roku 1996), v současné době jsme uzavřeli projekty pro KÚ Zlín ve školním roce 2006/07 – Inspiromat (textové podklady pro výuku na středních školách) a Ekocentrum Planorbis (osvětové aktivity, putovní výstavy s EVVO tématikou – Naděje pro budoucnost) a začínáme pracovat na třech dalších s obdobným zaměření. O naší činnosti více v přiložených materiálech a Výročních zprávách. Environmentální výchova je již dlouhou dobu v centru naší pozornosti, souvislost a návaznost předkládaného projektu je tedy zřejmá.Vymezení modulů, které bude projekt realizovatModul A1: Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky EVVO

V rámci tohoto modulu se zaměříme na prezentaci již průběžně realizovaného dlouhodobého projektu pro žáky 1. stupně ZŠ – Zemí lidí, zvířátek a skřítků, vypracujeme společný projektový rámec pro realizaci na více školách - a podpoříme využití terénních programů realizovaných v prostoru naučných stezek NS Biocentrum Hráza, NS Zámeček – lužním lesem a NS Chropyňský rybník v bezprostřední blízkosti Kroměříže. Inovativnost bude dána zpracováním podkladových materiálů využitelných školami zapojenými do spolupráce na projektu .

Modul A2: Implementace průřezového tématu Environmentální výchova v rámcových vzdělávacích programech do školních vzdělávacích programů

Součástí seminářů pořádaných pro koordinátory EVVO bude základní informace k začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP.

Modul A3: Vzdělávací a informační aktivity v EVVO

Výstupem bude realizace tří seminářů – pro MŠ, ZŠ a SŠ – a to především pro koordinátory EVVO, sborníky textů pro semináře, ukázková forma programu Plastoviny pro MŠ a ZŠ a výtvarná soutěž. Program pro střední školy –EVVO v současné společnosti.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net